/Mokslo žurnalų leidėjai
17 2016-08

Žurnalas „Logos“

| 2018-09-05T13:33:28+00:00 2016-08-17|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

LOGOS –  religijos,  filosofijos,  komparatyvistikos ir meno žurnalas ISSN 0868-7692 Vyr.  redaktorė – Dalia Marija Stančienė Vyr. redaktorės pavaduotojas – Gintautas Vyšniauskas Eina keturis kartus per metus (papildomai leidžiami teminiai žurnalo numeriai). Straipsniai pateikiami skyriams „Mokslinė mintis“, „Kultūra“, „Menas“, „Jaunųjų opusai“, recenzuojami dviejų recenzentų (mokslo daktarų). Žurnalas registruotas ir referuojamas tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse: 1. [...]

02 2015-12

Vilniaus universitetas

| 2018-09-19T10:49:25+00:00 2015-12-02|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Vilniaus universitetą Nuo 1575 metų tęsdama akademinės leidybos tradicijas Vilniaus universiteto leidykla leidžia mokslines, informacines, reprezentacines, mokslo populiarinimo knygas (monografijas, studijas, žodynus, žinynus, enciklopedijas, šaltinių publikacijas ir pan.), studijų literatūrą (vadovėlius, mokomąsias knygas, mokymo ir metodines priemones), mokslo periodikos žurnalus, daktaro disertacijas. Vilniaus universiteto leidykla leidžia 39 recenzuojamus periodinius ir tęstinius žurnalus.   [...]

14 2015-05

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

| 2018-09-05T13:45:43+00:00 2015-05-14|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ ISSN 1648-0570  Mokslinė redaktorė  dr. Viktorija Piščalkienė Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro leidinys slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį.  

22 2014-12

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

| 2018-09-05T13:41:55+00:00 2014-12-22|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

TECHNOLOGIJOS IR MENAS ISSN 2029-400X Sudarytojas dr. Andrius Gulbinas Konsultantė Inga Krakelienė   Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) – didžiausia technologinės ir meninės pakraipos kolegija Lietuvoje – siekdama užtikrinti studijų kokybę ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme numatytus prioritetus, nuo 2010 metų leidžia periodinį mokslinį žurnalą „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“. Leidinys [...]

19 2011-12

Klaipėdos universitetas

| 2018-09-05T13:38:50+00:00 2011-12-19|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Acta Historica Universitatis Klaipedensis   ISSN 1392-4095   Vyr. redaktorė  Silva Pocytė Andragogy  First issue was published in 2011. Archaeologia Baltica   ISSN 1392-5520  Vyr.  redaktorius  Vladas Žulkus Computational Science and Techniques    ISSN: 2029-9966  Vyr. redaktorė   Dalia Baziukė Jūra ir aplinka   ISSN 1392-785X   Vyr. redaktorius  Alfonsas Ramonas Res Humanitariae  ISSN 1822-7708  Vyr. redaktorius   Rimantas Balsys Tiltai  ISSN 1392–8600  Vyr. redaktorius  Stasys [...]

05 2011-10

Aleksandro Stulginskio universitetas

| 2018-09-05T13:26:18+00:00 2011-10-05|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Agricultural Engineering  ISSN: 1392-1134 / eISSN: 2345-0371   Vyr. redaktorius   Prof.  Juozas Padgurskas Economics and Rural Development   ISSN: 1822-3346 / eISSN: 2345-0347    Vyr. redaktorė   Prof. Dr Baiba Rivža, Latvia University of Agriculture Journal of Water Security   eISSN: 2345-0363  Vyr. redaktorius  Prof.  Talis Juhna, Riga Technical University, Latvia Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development  [...]

04 2011-07

MMC „Scientia Educologica“

| 2018-09-05T13:23:09+00:00 2011-07-04|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education ISSN 1648-939X  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Journal of Baltic Science Education (JBSE)  ISSN 1648-3898  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Problems of Education  in the 21st Century ISSN 1822-7864  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Problems of Management in the 21st  Century ISSN 2029-6932  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Švietimas: politika, [...]

02 2011-02

Kauno technologijos universitetas

| 2018-09-07T09:19:35+00:00 2011-02-02|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Kauno technologijos universitetą Universitetas leidžia dešimt recenzuojamų mokslo žurnalų, iš jų penki referuojami Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse.   Atnaujinta 2018 m. rugsėjo 7 d. Mokslo žurnalai Electronics and Electrical Engineering / Elektronika ir Elektrotechnika  is a peer-reviewed bimonthly research journal of Kaunas University of Technology.  ISSN 1392-1215 / [...]