Pagrindinis/Mokslo žurnalų leidėjai
31 2023-01

Kauno kolegija

|2023-01-31T11:37:34+02:002023-01-31|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Kauno kolegiją Daugiaprofilinė valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, informatikos, inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, žemės ūkio mokslų specialistus. Kauno kolegijos įkūrimas siejamas su atskirų aukštesniųjų mokyklų integracija į vieną juridinį vienetą 2000 m., tačiau medicinos, meno, sodininkystės ir daržininkystės mokyklų ištakos prasideda net 1920-2022 m. Institucijoje [...]

20 2022-09

Vilniaus verslo kolegija

|2022-09-20T16:05:57+03:002022-09-20|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Vilniaus verslo kolegiją Vilniaus verslo kolegija pradėjo veiklą 1989 metais kaip viena pirmųjų nevalstybinių aukštųjų mokyklų. Nuo 2007 metų Vilniaus verslo kolegija – aukštoji akredituota mokykla, turinti teisę suteikti profesinio bakalauro laipsnį. Jau nuo 2013 metų net 90 % absolventų sėkmingai įsidarbina, įkuria ar vysto savo verslą. Pagrindinės studijų programos – Verslo vadyba [...]

16 2022-06

Lietuvos mokslų akademija

|2022-06-20T17:12:38+03:002022-06-16|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Lietuvos mokslų akademiją Lietuvos mokslų akademija leidžia aštuonis recenzuojamus mokslo žurnalus, iš jų trys referuojami su citavimo rodikliu „Clarivate Web of Science“ duomenų bazėje. Informacija atnaujinta 2022 m. birželio 16 d. Mokslo žurnalai Žurnale Biologija spausdinami moksliniai straipsniai bendrosios, molekulinės ir ląstelinės biologijos, biochemijos, biofizikos, biotechnologijos, ekosistemų apsaugos, genetikos, mikrobiologijos, imunologijos, [...]

17 2022-05

Šiaulių valstybinė kolegija

|2022-05-17T11:47:39+03:002022-05-17|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Šiaulių valstybinę kolegiją Šiaulių valstybinė kolegija – vienintelė valstybinė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, teikianti aukštąjį koleginį išsilavinimą.  Kolegija veiklą pradėjo 2002 m. rugsėjo 1 d., kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1497 buvo sujungtos Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla ir Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla. 2014 m. [...]

03 2021-11

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

|2021-11-03T14:22:38+02:002021-11-03|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija, pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos, mokslo, švietimo ir kultūros politikos įgyvendinimą. Dėl istoriškai susiformavusių raštijos paveldo fondų Biblioteka yra mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimų institucija. Joje dirba 152 darbuotojai, iš jų 131 ‒ kvalifikuoti specialistai, 12 – mokslo daktarų. [...]

09 2021-08

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

|2021-08-09T09:44:03+03:002021-08-09|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos kultūros tyrimų institutas yra mokslo įstaiga, turinti valstybinio mokslo instituto statusą. 2021 m. sausio mėn. Institute dirbo 94 specialistai ir kitų pareigybių̨ darbuotojai, iš̌ jų̨ – 75 mokslo darbuotojai. Instituto mokslininkai tiria istorinę Lietuvos kultūrą, meno ir filosofijos raidą, nagrinėja jos ypatumus ir sąsajas su dabarties ir pasaulio kultūros istorija ir jos raida. LKTI rengia [...]

03 2021-06

Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras

|2021-06-03T13:20:05+03:002021-06-03|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras leidžia du recenzuojamus mokslo žurnalus: Medical Sciences / Medicinos mokslai ISSN: 2345-0592 Vyr. redaktorė Dr. Rasa Baltušytė „Medical Sciences“ yra tarptautinis elektroninis mokslo žurnalas nuo 2012 m. publikuojantis originalius straipsnius susijusius su medicina. Žurnalo tikslas – dalintis naujausiomis mokslu pagrįstomis žiniomis ir populiarinti mokslinius tyrimus medicinos srityje. Žurnalas yra indeksuojamas Index [...]

02 2021-02

Gamtos tyrimų centras

|2022-05-18T14:35:48+03:002021-02-02|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Gamtos tyrimų centrą Užsiima biomedicininių ir fizinių mokslų sričių moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra. Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 2 d. Mokslo žurnalai Baltica ISSN 0067-3064 (spausdintas žurnalas) ISSN 1648-858X (elektroninis žurnalas) Redaktorius prof. dr. Albertas Bitinas balticajournal@gamtc.lt Baltica yra recenzuojamas periodinis, išeinantis du kartus metuose, mokslo žurnalas, leidžiamas glaudžiai [...]

01 2021-02

Lietuvos sporto universitetas

|2021-02-01T11:21:58+02:002021-02-01|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Lietuvos sporto universitetą Lietuvos sporto universitetas leidžia  mokslines, reprezentacines knygas, monografijas, studijų literatūrą, mokslo populiarinimo leidinius, daktaro disertacijos ir tris recenzuojamus mokslo žurnalus. Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 1 d. Mokslo žurnalai Baltic Journal of Sport & Health Sciences  ISSN 2351-6496, eISSN 2538-8347 Vyr. redaktorius Marius Brazaitis Žurnale skelbiami originalūs [...]

28 2021-01

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

|2021-01-28T13:38:28+02:002021-01-28|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Institutas leidžia keturis recenzuojamus mokslo žurnalus: Colloquia. ISSN 1823-3737 (spausdintas) Vyriausioji redaktorė prof. dr. Gitana Vanagaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas), atsakingoji redaktorė dr. Gintarė Bernotienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Tautosakos darbai (Folklore studies). ISSN 1392-2831 (spausdintas) Vyriausioji redaktorė doc. dr. Bronė Stundžienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Senoji Lietuvos literatūra (Early Lithuanian [...]

Go to Top