Pradžia 2019-01-21T16:09:55+00:00

Apie LMPA

Lietuvos mokslo žurnalų leidėjai

2018 m. asociacija vienija 20 narių, kurie leidžia apie 120 mokslo žurnalų [žr. Mokslo žurnalų leidėjai]

Leidyba

Lietuvos mokslo periodikos asociacija yra vienintelis Crossref atstovas Lietuvoje, turintis teisę su unikaliu leidėjo prefiksu ir/arba kito leidėjo vardu registruoti identifikatorius DOI [ Crossref ]. Dažniausiai asociacija rengia ir publikuoja su akademine leidyba susijusius leidinius [žr. Leidyba].

Renginiai

Asociacija inicijuoja ir organizuoja su mokslo žurnalų leidyba susijusius renginius.

Nuo 2010 m.  įvykusių renginių sąrašas [žr. Renginiai]

Lietuvos mokslo periodikos asociacija – tai savarankiška nepriklausoma organizacija, vienijanti Lietuvos institucijas, susijusias su periodinių mokslo leidinių leidyba. Asociacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudaryta Asociacijos narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

President: Eleonora Dagienė, Vilnius Gediminas Technical University
Chair of the Council: Rita Vaičekauskaitė, Klaipėda University
Council members:
Adriana Kviklienė, Kaunas University of Technology
Vincentas Lamanauskas, Scientific methodical centre “Scientia Educologica”
Tatjana Švec-Kurapkė, Mykolas Romeris University
Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilnius Gediminas Technical University
Treasurer Prof. Eugenijus Chlivickas, Viešojo administravimo lavinimo asociacija.

Asociacijos nariai dalyvauja ir balsuoja visuotiniame narių susirinkime; naudojasi Asociacijos teikiamomis paslaugomis, nuolaidomis, lengvatomis ir kt.
Narystė Lietuvos mokslo periodikos asociacijoje:
Nario stojimo mokestis – 30,0 Eur; Metinis nario mokestis – 60,0 Eur.
Pageidaujantys tapti Asociacijos nariu ir (arba) asocijuotu nariu, pateikia Asociacijos prezidentui prašymą, kurį jis teikia svarstyti Asociacijos valdybai.

Prašymo priimti į asociaciją forma   Failas pildyti  

Užpildyto ir pasirašyto prašymo kopija siunčiama prezidentei Eleonorai Dagienei el. paštu eleonora@serials.lt, gavusi laišką, ji susisieks laiške nurodytais kontaktais. Originalą galėsite perduoti susitikus.

Bendrais klausimais: el. paštu info@moksloperiodika.lt,
tel.+370 5 274 5038,
Prezidentės Eleonoros Dagienės el. paštas eleonora@serials.lt, tel. +370 699 80155
Buveinės adresas: VGTU centriniai rūmai, 110/3 k., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius

Asociacijos veikla

  • Supažindinti Lietuvos akademinę bendruomenę su inovacijomis mokslo žurnalų leidyboje.
  • Siekiant tarptautinės Lietuvos mokslo žurnalų sklaidos bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis ir projektais.

  • Stiprinti mokslo žurnalų leidybos etikos principus.
  • Konsultuoti asociacijos narius ir supažindinti juos su tarptautiniais mokslo žurnalų leidybos standartais, bei dalyvauti juos vystant
  • Suvienyti Lietuvos mokslo žurnalų leidėjus ir redaktorius