Baltic Forestry  ISSN 1392-1355  Vyr. redaktorius  Prof. Remigijus Ozolinčius

Miškininkystė  ISSN 1392-2041   Vyr. redaktorius  Prof.  Stasys Karazija

Sodininkystė ir daržininkystė   ISSN 0236-4212  Redaktorių kolegijos pirmininkas  Prof. Česlovas Bobinas

Žemdirbystė=Agriculture   ISSN 1392-3196  Redaktorių kolegijos pirmininkas  Prof. Zenonas Dabkevičius