Pagrindinis/Mokslo žurnalų leidėjai
17 2022-05

Šiaulių valstybinė kolegija

|2022-05-17T11:47:39+03:002022-05-17|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Šiaulių valstybinę kolegiją Šiaulių valstybinė kolegija – vienintelė valstybinė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, teikianti aukštąjį koleginį išsilavinimą.  Kolegija veiklą pradėjo 2002 m. rugsėjo 1 d., kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1497 buvo sujungtos Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla ir Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla. 2014 m. [...]

03 2021-11

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

|2021-11-03T14:22:38+02:002021-11-03|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija, pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos, mokslo, švietimo ir kultūros politikos įgyvendinimą. Dėl istoriškai susiformavusių raštijos paveldo fondų Biblioteka yra mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimų institucija. Joje dirba 152 darbuotojai, iš jų 131 ‒ kvalifikuoti specialistai, 12 – mokslo daktarų. [...]

09 2021-08

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

|2021-08-09T09:44:03+03:002021-08-09|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos kultūros tyrimų institutas yra mokslo įstaiga, turinti valstybinio mokslo instituto statusą. 2021 m. sausio mėn. Institute dirbo 94 specialistai ir kitų pareigybių̨ darbuotojai, iš̌ jų̨ – 75 mokslo darbuotojai. Instituto mokslininkai tiria istorinę Lietuvos kultūrą, meno ir filosofijos raidą, nagrinėja jos ypatumus ir sąsajas su dabarties ir pasaulio kultūros istorija ir jos raida. LKTI rengia [...]

03 2021-06

Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras

|2021-06-03T13:20:05+03:002021-06-03|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras leidžia du recenzuojamus mokslo žurnalus: Medical Sciences / Medicinos mokslai ISSN: 2345-0592 Vyr. redaktorė Dr. Rasa Baltušytė „Medical Sciences“ yra tarptautinis elektroninis mokslo žurnalas nuo 2012 m. publikuojantis originalius straipsnius susijusius su medicina. Žurnalo tikslas – dalintis naujausiomis mokslu pagrįstomis žiniomis ir populiarinti mokslinius tyrimus medicinos srityje. Žurnalas yra indeksuojamas Index [...]

02 2021-02

Gamtos tyrimų centras

|2022-05-18T14:35:48+03:002021-02-02|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Gamtos tyrimų centrą Užsiima biomedicininių ir fizinių mokslų sričių moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra. Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 2 d. Mokslo žurnalai Baltica ISSN 0067-3064 (spausdintas žurnalas) ISSN 1648-858X (elektroninis žurnalas) Redaktorius prof. dr. Albertas Bitinas balticajournal@gamtc.lt Baltica yra recenzuojamas periodinis, išeinantis du kartus metuose, mokslo žurnalas, leidžiamas glaudžiai [...]

01 2021-02

Lietuvos sporto universitetas

|2021-02-01T11:21:58+02:002021-02-01|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Lietuvos sporto universitetą Lietuvos sporto universitetas leidžia  mokslines, reprezentacines knygas, monografijas, studijų literatūrą, mokslo populiarinimo leidinius, daktaro disertacijos ir tris recenzuojamus mokslo žurnalus. Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 1 d. Mokslo žurnalai Baltic Journal of Sport & Health Sciences  ISSN 2351-6496, eISSN 2538-8347 Vyr. redaktorius Marius Brazaitis Žurnale skelbiami originalūs [...]

28 2021-01

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

|2021-01-28T13:38:28+02:002021-01-28|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Institutas leidžia keturis recenzuojamus mokslo žurnalus: Colloquia. ISSN 1823-3737 (spausdintas) Vyriausioji redaktorė prof. dr. Gitana Vanagaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas), atsakingoji redaktorė dr. Gintarė Bernotienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Tautosakos darbai (Folklore studies). ISSN 1392-2831 (spausdintas) Vyriausioji redaktorė doc. dr. Bronė Stundžienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Senoji Lietuvos literatūra (Early Lithuanian [...]

20 2020-08

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

|2021-11-03T14:04:57+02:002020-08-20|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Akademija leidžia penkis recenzuojamus mokslo žurnalus: Karo archyvas ISSN 1392-6489/eISSN 2424-6123 Mokslinis redaktorius ir sudarytojas dim. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai ISSN 2424-6131/eISSN 2424-614X Mokslinė redaktorė ir sudarytoja doc. dr. Dileta Jatautaitė Challenges To National Defence in Contemporary Geopolitical Situation ISSN 2669-2023/e ISSN 2538-8959 Vyriausioji redaktorė  prof. dr. Svajonė Bekešienė Journal of Security and Sustainability [...]

31 2020-03

Lietuvos verslo kolegija

|2020-03-31T17:08:40+03:002020-03-31|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos verslo kolegija leidžia žurnalą Vadyba/Journal of Management ISSN 1648-7974, eISSN 2424-399X Leidžiamas nuo 2002 m. Siekiant išlaikyti tarptautiniam leidiniui keliamus reikalavimus straipsniai leidinyje publikuojami anglų kalba. Vadyba/Journal of Management periodiškai leidžiamas II ir IV metų ketvirčiuose. Žurnale publikuojami straipsniai yra atvirosios prieigos. Leidinys skirtas nagrinėti regioninėms ekonomikos, vadybos, teisės ir technologijų problemoms. Skelbiami Lietuvos aukštųjų [...]

Go to Top