Pagrindinis/Mokslo žurnalų leidėjai
09 2021-08

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

|2021-08-09T09:44:03+03:002021-08-09|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos kultūros tyrimų institutas yra mokslo įstaiga, turinti valstybinio mokslo instituto statusą. 2021 m. sausio mėn. Institute dirbo 94 specialistai ir kitų pareigybių̨ darbuotojai, iš̌ jų̨ – 75 mokslo darbuotojai. Instituto mokslininkai tiria istorinę Lietuvos kultūrą, meno ir filosofijos raidą, nagrinėja jos ypatumus ir sąsajas su dabarties ir pasaulio kultūros istorija ir jos raida. LKTI rengia [...]

03 2021-06

Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras

|2021-06-03T13:20:05+03:002021-06-03|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras leidžia du recenzuojamus mokslo žurnalus: Medical Sciences / Medicinos mokslai ISSN: 2345-0592 Vyr. redaktorė Dr. Rasa Baltušytė „Medical Sciences“ yra tarptautinis elektroninis mokslo žurnalas nuo 2012 m. publikuojantis originalius straipsnius susijusius su medicina. Žurnalo tikslas – dalintis naujausiomis mokslu pagrįstomis žiniomis ir populiarinti mokslinius tyrimus medicinos srityje. Žurnalas yra indeksuojamas Index [...]

02 2021-02

Gamtos tyrimų centras

|2021-02-02T10:37:19+02:002021-02-02|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Gamtos tyrimų centrą Užsiima biomedicininių ir fizinių mokslų sričių moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra. Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 2 d. Mokslo žurnalai Baltica ISSN 0067-3064 (spausdintas žurnalas) ISSN 1648-858X (elektroninis žurnalas) Redaktorius prof. dr. Albertas Bitinas balticajournal@gamtc.lt Baltica yra recenzuojamas periodinis, išeinantis du kartus metuose, mokslo žurnalas, leidžiamas glaudžiai [...]

01 2021-02

Lietuvos sporto universitetas

|2021-02-01T11:21:58+02:002021-02-01|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Lietuvos sporto universitetą Lietuvos sporto universitetas leidžia  mokslines, reprezentacines knygas, monografijas, studijų literatūrą, mokslo populiarinimo leidinius, daktaro disertacijos ir tris recenzuojamus mokslo žurnalus. Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 1 d. Mokslo žurnalai Baltic Journal of Sport & Health Sciences  ISSN 2351-6496, eISSN 2538-8347 Vyr. redaktorius Marius Brazaitis Žurnale skelbiami originalūs [...]

28 2021-01

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

|2021-01-28T13:38:28+02:002021-01-28|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Institutas leidžia keturis recenzuojamus mokslo žurnalus: Colloquia. ISSN 1823-3737 (spausdintas) Vyriausioji redaktorė prof. dr. Gitana Vanagaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas), atsakingoji redaktorė dr. Gintarė Bernotienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Tautosakos darbai (Folklore studies). ISSN 1392-2831 (spausdintas) Vyriausioji redaktorė doc. dr. Bronė Stundžienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Senoji Lietuvos literatūra (Early Lithuanian [...]

20 2020-08

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

|2020-08-20T16:24:49+03:002020-08-20|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Akademija leidžia penkis recenzuojamus mokslo žurnalus: Lietuvos metinė strateginė apžvalga ISSS 1648-8016 (spausdintas), ISSN 2424-4562 (on-line) Lithuanian Annual Strategic Review ISSN 1648-8024 (spausdintas), ISSN 2335-870X (on-line) Vyriausiasis redaktorius Gediminas Vitkus (Lietuvos karo akademija, Vilniaus universitetas) Journal of Security and Sustainability Issues ISSN 2029-7017 (spausdintas), ISSN 2029-7025 (on-line) Vyriausieji redaktoriai: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė (Vilniaus Gedimino technikos [...]

31 2020-03

Lietuvos verslo kolegija

|2020-03-31T17:08:40+03:002020-03-31|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos verslo kolegija leidžia žurnalą Vadyba/Journal of Management ISSN 1648-7974, eISSN 2424-399X Leidžiamas nuo 2002 m. Siekiant išlaikyti tarptautiniam leidiniui keliamus reikalavimus straipsniai leidinyje publikuojami anglų kalba. Vadyba/Journal of Management periodiškai leidžiamas II ir IV metų ketvirčiuose. Žurnale publikuojami straipsniai yra atvirosios prieigos. Leidinys skirtas nagrinėti regioninėms ekonomikos, vadybos, teisės ir technologijų problemoms. Skelbiami Lietuvos aukštųjų [...]

15 2019-05

Vilniaus dailės akademija

|2019-05-15T15:40:21+03:002019-05-15|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Vilniaus dailės akademija leidžia žurnalą Acta Academiae Artium Vilnensis (AAAV).  Tai periodinis mokslo leidinys, leidžiamas nuo 1993 m. Jame spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, dailės šaltiniai, kita dailės tyrimams aktuali medžiaga. Taip pat publikuojamos jau spausdintų straipsnių ir dailėtyros mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos. Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų kalbomis. Išimtiniais atvejais publikacijos gali [...]

Go to Top