Akademija leidžia penkis recenzuojamus mokslo žurnalus:

Lietuvos metinė strateginė apžvalga ISSS 1648-8016 (spausdintas), ISSN 2424-4562 (on-line)
Lithuanian Annual Strategic Review ISSN 1648-8024 (spausdintas), ISSN 2335-870X (on-line)
Vyriausiasis redaktorius Gediminas Vitkus (Lietuvos karo akademija, Vilniaus universitetas)

Journal of Security and Sustainability Issues ISSN 2029-7017 (spausdintas), ISSN 2029-7025 (on-line)
Vyriausieji redaktoriai:
Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija)
Prof. Jay Mitra (Esekso universitetas)
Assoc. Prof. Dr. Valdas Rakutis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija)

Karo archyvas ISSN 1392-6489 (spausdintas)
Mokslinis redaktorius ir sudarytojas dim. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija)

Challenges To National Defence in Contemporary Geopolitical Situation  

Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai ISSN 2424-6131 (spausdintas) ISSN 2424-614X (on-line)
Mokslinė redaktorė ir sudarytoja doc. dr. Dileta Jatautaitė (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija)