Apie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą

1997 metais Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras (nuo 2015 metų – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras) pradėjo leisti specializuotą periodinį laikraštį slaugytojams „Šalpusnis“. 2001 metais „Šalpusnis“ buvo pervadintas į žurnalą Slauga. Mokslas ir praktika“. Žurnalas leidžiamas nepertraukiamai ir pasiekia skaitytojus kartą per mėnesį. Nuo 2015 metų publikuojami recenzuojami moksliniai straipsniai. Nuo 2020 metų liepos atviros prieigos periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas nemokamai leidžiamas tik elektroniniu formatu. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras išleido pirmą slaugos istorijos knygą „Lietuvos slaugos istorija 1918–2018“.

Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“

ISSN 1648-0570

Žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Žurnale dirba dvi redakcinės kolegijos – mokslinė redakcinė kolegija ir redakcinė kolegija.

Žurnale publikuojami recenzuoti moksliniai straipsniai. Mokslinius recenzuojamus straipsnius recenzuoja sveikatos priežiūros specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) specialistai, turintys mokslo laipsnius. Mokslinė redaktorė doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija Medicinos fakultetas).

Ne mokslo žurnalo dalyje publikuojamos klinikinių situacijų analizės, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos, mokomieji ir informaciniai straipsniai. Redakcinę kolegiją sudaro sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos, asociacijos ir draugijos. Redakcinės kolegijos pirmininkė Loreta Gudelienė-Gudelevičienė (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras).