ACTA Humanitarica Universitatis Saulensis   ISSN 1822-7309  Editor-in-Chief  Prof. Bronius Maskuliūnas

Archivum Lithuanicum  ISSN 1392-737X   Editor-in-Chief Prof. Giedrius Subačius. The main publisher is The Lithuanian Institute of History.

Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos  ISSN 1648-9098   Editor-in-Chief Prof. Gintaras Šaparnis. Ceased.

Filologija    ISSN 1392-561X   Editor-in-Chief Prof. Aloyzas Gudavičius. Ceased.

Inter-Studija Humanitatis  ISSN 1822-1114 Editor-in-Chief  Modestas Grigaliūnas. Ceased.

Jaunųjų mokslininkų darbai  ISSN 1648-8776  Editor-in-Chief   Prof. Habil. Dr Vincas Laurutis.

Kūrybos erdvės  ISSN 1822-1076   Editor-in-Chief   Prof. Rytis Urniežius. Ceased.

Lyčių studijos ir tyrimai  ISSN 1822-6310  Editor-in-Chief  Virginija Šidlauskienė. Ceased.

Mokytojų ugdymas  ISSN 1822-119X  Editors-in-Chief:  Audronė Juodaitytė, Ramutė Gaučaitė. Ceased.

Specialusis ugdymas  ISSN 1392-5369 Editor-in-Chief  Prof. Stefanija Ališauskienė.

Socialiniai  tyrimai  ISSN 1392-3110 Editor-in-Chief  Prof. Teodoras Tamošiūnas.

Social Welfare Interdisciplinary Approach  ISSN 2424-3876   Editor-in-Chief  Prof. Dr  Ingrida Baranauskienė.

Šiauliai Mathematical Seminar  ISSN 1822-511X  Editor-in-Chief   Prof. Antanas Laurinčikas.