ACTA Humanitarica Universitatis Saulensis   ISSN 1822-7309  Vyr. redaktorius prof. Bronius Maskuliūnas.

Archivum Lithuanicum  ISSN 1392-737X  Vyr. redaktorius prof. Giedrius Subačius. Pagrindinis šio žurnalo leidėjas yra Lietuvos istorijos institutas, Šiaulių universitetas yra partneris.

Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos  ISSN 1648-9098  Vyr. redaktorius prof. Gintaras Šaparnis. Žurnalo leidyba sustabdyta.

Filologija    ISSN 1392-561X  Vyr. redaktorius  prof. Aloyzas Gudavičius. Žurnalo leidyba sustabdyta.

Inter-Studija Humanitatis  ISSN 1822-1114 Vyr. redaktorius  Modestas Grigaliūnas.  Žurnalo leidyba sustabdyta.

Jaunųjų mokslininkų darbai  ISSN 1648-8776  Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vincas Laurutis.

Kūrybos erdvės  ISSN 1822-1076  Vyr. redaktorius prof. Rytis Urniežius. Žurnalo leidyba sustabdyta.

Lyčių studijos ir tyrimai  ISSN 1822-6310  Vyr. redaktorė  Virginija Šidlauskienė. Žurnalo leidyba sustabdyta.

Mokytojų ugdymas  ISSN 1822-119X  Vyr. redaktorės: Audronė Juodaitytė, Ramutė Gaučaitė. Žurnalo leidyba sustabdyta.

Specialusis ugdymas  ISSN 1392-5369 Vyr. redaktorė prof. Stefanija Ališauskienė.

Socialiniai  tyrimai  ISSN 1392-3110 Vyr. redaktorius  prof. Teodoras Tamošiūnas.

Social Welfare Interdisciplinary Approach  ISSN 2424-3876   Vyr. redaktorė prof. dr. Ingrida Baranauskienė.

Šiauliai Mathematical Seminar  ISSN 1822-511X  Vyr. redaktorius prof. Antanas Laurinčikas.