Viešasis administravimas / Public Administration

ISSN 1648-4541

Vyr. redaktoriai Prof. Borisas Melnikas, Prof. Eugenijus Chlivickas

Žurnalas „Viešasis administravimas“ įtrauktas į tarptautines duomenų bazes „LOGIN“, „EBSCO“ ir į GESIS Service Agency Eastern Europe.