Asociacijos bendruomenę papildė Šiaulių valstybinė kolegija

By |2022-05-17T11:56:15+03:002022-05-17|Kategorijos: Straipsniai|

Šiaulių valstybinė kolegija

Šiaulių valstybinė kolegija prisijungė prie Lietuvos mokslo periodikos asociacijos.

Šiaulių valstybinė kolegija – vienintelė valstybinė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, teikianti aukštąjį koleginį išsilavinimą.  Kolegija veiklą pradėjo 2002 m. rugsėjo 1 d., kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1497 buvo sujungtos Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla ir Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla. 2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija tapo pirmąja Lietuvos kolegija, pasirašiusia Europos mokslininkų chartiją. 2018 m. birželio mėnesį Šiaulių valstybinė kolegija įteikė 10 000-ąjį diplomą.

Šiaulių valstybinė kolegija yra dviejų recenzuojamų mokslo periodikos leidinių leidėja:

PROFESSIONAL STUDIES: Theory and Practice

ISSN 1822-3648
Vyr. redaktorius Nedas Jurgaitis

Periodinis mokslinių straipsnių žurnalas „PROFESSIONAL STUDIES: Theory and Practice“ skiriamas kolegijų dėstytojams, studentams, visiems, kurie dirba akademinį darbą, ieško naujų idėjų tolesniems darbams profesinių studijų teorijos ir praktikos aspektu. Siekiant užtikrinti aukštą publikuojamų darbų kokybę, visi straipsniai recenzuoti mokslininkų. Žurnalas leidžiamas nuo 2005 m., o nuo 2016 m. internetiniame leidinyje straipsniai publikuojami tik anglų kalba.

Leidinys publikuojamas Atviroje žurnalų sistemoje OJS: https://ojs.svako.lt/
Žurnalas nuo 2013 m. indeksuojamas EBSCO duomenų bazėje.

Taikomieji moksliniai tyrimai

ISSN 2783-6290
Vyr. redaktorius  Teodoras Tamošiūnas

Leidinys „Taikomieji moksliniai tyrimai“ yra registruotas periodinis recenzuojamas Šiaulių valstybinės kolegijos mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2022 metų. Jo išskirtinumas tarp kitų mokslo leidinių pasižymi orientacija į originalių taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus.

Orientuojamasi į aukštą tarptautinį mokslinį lygį, siekiama pritraukti Lietuvos ir užsienio tyrėjų solidžių publikacijų. Leidinyje laisva prieiga Šiaulių valstybinės kolegijos internete publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Straipsnių publikavimas yra nemokamas.

Mokslo leidinys leidžiamas dviem numeriais per metus. Taikomas kaupiamasis numerio rinkimas: praėjęs recenzavimo ir redagavimo procedūras straipsnis iš karto publikuojamas, nelaukiant viso numerio išleidimo.

Leidinys publikuojamas Atviroje žurnalų sistemoje OJS adresu https://ojs.svako.lt/

About the Author:

Go to Top