Asociacijos veikla

  • Supažindinti Lietuvos akademinę bendruomenę su inovacijomis mokslo žurnalų leidyboje.
  • Siekiant tarptautinės Lietuvos mokslo žurnalų sklaidos bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis ir projektais.

  • Stiprinti mokslo žurnalų leidybos etikos principus.
  • Konsultuoti asociacijos narius ir supažindinti juos su tarptautiniais mokslo žurnalų leidybos standartais, bei dalyvauti juos vystant
  • Suvienyti Lietuvos mokslo žurnalų leidėjus ir redaktorius

  Lietuvos mokslo žurnalų leidėjai

Lietuvos mokslo periodikos asociacijos tikslas – siekti, kad Lietuvos mokslo periodika užimtų deramą vietą šalia pasaulinio lygio leidinių. Asociacija vienija 33 narius, kurie leidžia 158 mokslo žurnalus. Leidėjai >>

Crossref logo

  Leidyba

Lietuvos mokslo periodikos asociacija yra vienintelis Crossref atstovas Lietuvoje, turintis teisę su unikaliu leidėjo prefiksu ir/arba kito leidėjo vardu registruoti identifikatorius DOI [Crossref ]. Dažniausiai asociacija rengia ir publikuoja su akademine leidyba susijusius leidinius. Leidyba >>

  Renginiai

Asociacija inicijuoja ir organizuoja su mokslo žurnalų leidyba susijusius renginius. Nuo 2010 m.  įvykusių renginių sąrašas.
Renginiai >>