Lietuvos mokslo periodikos asociacija – tai savarankiška nepriklausoma organizacija, vienijanti Lietuvos institucijas, susijusias su periodinių mokslo leidinių leidyba. Asociacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudaryta Asociacijos narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Lietuvos mokslo periodikos asociacijos tikslas – siekti, kad Lietuvos mokslo periodika užimtų deramą vietą šalia pasaulinio lygio leidinių, šiuo  metu asociacija vienija 32 narių, kurie leidžia 154 mokslo žurnalus.

Asociacijos nariai dalyvauja ir balsuoja visuotiniame narių susirinkime; naudojasi Asociacijos teikiamomis paslaugomis, nuolaidomis, lengvatomis ir kt.

Narystė Lietuvos mokslo periodikos asociacijoje:
Nario stojimo mokestis – 30,0 Eur.
Metinis nario mokestis – 60,0 Eur.

Pageidaujantys tapti Asociacijos nariu ir (arba) asocijuotu nariu, pateikia Asociacijos prezidentui prašymą tapti nariu. Prezidentas šį klausimą teikia svarstyti Asociacijos valdybai.

Prašymo priimti į asociaciją forma DOC
Kopija siunčiama el. paštu vincas@serials.lt   

Lietuvos mokslo periodikos asociacija
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 418 kab., LT-10222, Vilnius

Prezidentas (2022–): Vincas Grigas, Vilniaus universitetas

Valdybos pirmininkė (2022–): Adriana Kviklienė, Kauno technologijos universitetas

Valdybos nariai (2022–):
Vincas Grigas, Vilniaus universitetas
Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universitetas
Adriana Kviklienė, Kauno technologijos universitetas
Zigmas Kairaitis, Lietuvos geografų draugija
Asta Zarauskienė, Lietuvos sporto universitetas

Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius Miroslav Šeibak, VTeX

Buvę valdybos nariai
2019-2022
Vincas Grigas, Vilniaus universitetas
Nomeda Gudelienė, Mykolo Romerio universitetas
Adriana Kviklienė, Kauno technologijos universitetas
Dalia Marija Stančienė, visuomeninė organizacija LOGOS
Asta Zarauskienė, Lietuvos sporto universitetas

Buvę prezidentai
Vincas Grigas (2019-2022)
Eleonora Dagienė (2013-2019)
prof. habil. dr. Raimundas Kirvaitis (2010-2013)

Buvęs revizorius
Agota Giedrė Raišienė, Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (2019-2022)