Crossref sponsoring organizaton

Lietuvos mokslo periodikos asociacija yra vienintelis Crossref atstovas Lietuvoje, turintis teisę su unikaliu leidėjo prefiksu ir/arba kito leidėjo vardu registruoti identifikatorius DOI [ Crossref ].

Mokslo ir edukacinių leidybos technologijų klasterio
Asociacija dalyvauja Mokslo leidybos klasterio veikloje. Klasterio tikslas – kurti ir diegti inovatyvius IT sprendimus bei inovatyvias mokslo bei edukacinės leidybos technologijas, paremtas ilgamete klasterio partnerių praktika, turimomis žinioms, metodologine ir moksline patirtimi bei naujausiais jų pasiekimais užsienyje ir Lietuvoje.