Spalio 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3. Vilnius) vyks konferencija “Atverkime mokslo žinias pasauliui”, skirta pažymėti tarptautinę atvirosios prieigos (angl. Open Access) savaitę. Renginio organizatoriai: Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos mokslo taryba.
Konferencija organizuojama vykdant tarptautinės organizacijos EIFL remiamą projektą “Skatinkime atvirąją prieigą Lietuvoje”.

Konferencijos tikslas – spartinti Lietuvos mokslinės informacijos prieigos modernizavimą, supažindinti mokslo bendruomenę su pasaulyje ir Lietuvoje vykdomomis atvirosios prieigos iniciatyvomis, siekti teisinių, organizacinių ir finansinių sprendimų suderinimo.

Renginys yra nemokamas, bet būtina registracija

Konferencijos programa [PDF ].