Lietuvos statistikos darbai / Lithuanian Journal of Statistics

ISSN 1392-642X

Vyr. redaktorius Aleksandras Plikusas, Vilniaus universitetas, Lietuva

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas  Alfredas Račkauskas, Vilniaus universitetas, Lietuva