Lietuvos mokslo periodikos asociacija parengė leidinį apie asociaciją ir jos narius.

Lietuvos šiuolaikinės mokslo periodikos leidybos pradžia galima laikyti 1960-uosius. Yra iki šių dienų nepertraukiamai daugiau nei penkis dešimtmečius leidžiamų mokslo žurnalų. Kai kurie leidėjai savo istoriją taip pat skaičiuoja dešimtmečiais. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje vyko daug pokyčių: radosi nauji leidėjai, pradėti leisti nauji žurnalai, o kai kurių leidyba buvo sustabdyta. Užfiksuota, kad Lietuvoje registruoti leidėjai leido 225 mokslo žurnalus, 2020 m. publikavusius bent vieną periodinio žurnalo numerį. Tačiau apie juos, kaip leidėjus, tiek naujus, tiek turinčius šioje srityje daugiau patirties, beveik neįmanoma rasti išsamesnės informacijos. Dažniausiai įmanoma rasti tik leidyklos įkūrimo datą, leidžiamų žurnalų sąrašą ir tai, kas šiuo metu vadovauja leidyklai. Rečiau užtiksime informacijos apie tai, kas įkūrė leidyklą, kodėl, kokius pokyčius išgyveno, kokie žmonės dirbo plėtodami leidyklą. Ši informacija yra svarbi bandant suvokti, kaip vystėsi mokslas Lietuvoje – juk mokslo periodikos leidyklos buvo ir yra svarbios mokslo kraštovaizdžio dalyvės, vykdančios mokslo rezultatų sklaidą.

Pradėjus rinkti informaciją apie Lietuvos mokslo periodikos leidėjus, susidurta su problema, kad net ir patys leidėjai neturėjo atmintinių apie jiems svarbias datas, asmenis, sprendimus. Parengėme klausimyną ir leidėjų paprašėme pakomentuoti apie jų leidybinės veiklos pradžią, įkūrėjus ir organizatorius, svarbiausias institucijos vykdytas leidybinės veiklos datas, leidybinės veiklos tikslus, leidybinei veiklai vadovavusius ir vadovaujančius asmenis, leidybinėje veikloje vykusius pasikeitimus, reorganizacijas, leidžiamus leidinius, leidybinės veiklos skaičius, pasiekimus, įvertinimus, leidybinės veiklos ateities tikslus ir viziją.

Remiantis leidėjų pateikta informacija, enciklopedinio tipo tekstus parengė dr. Vytautas Volungevičius. Leidinyje pateikta informacija su leidėjais tikslinta 2022 m. pabaigoje.

Leidinyje pateikti tekstai apie leidėjus ir Lietuvos mokslo periodikos asociaciją. Tekstai apie leidėjus išdėstyti pagal įstojimo į asociaciją datą. Leidinys apima didesniąją dalį aktyviausių Lietuvos mokslo periodikos leidėjų.

Leidinį inicijavo ir jo parengimą finansavo Lietuvos mokslo periodikos asociacija.

Leidinio PDF lietuvių kalba.
Leidinio PDF anglų kalba.

Leidinio lietuvių kalba DOI https://doi.org/10.5200/lmpa2023
Leidinio anglų kalba DOI https://doi.org/10.5200/lmpa2023en

© 2023 Lietuvos mokslo periodikos asociacija.

Tekstas, iliustracijos, lentelės yra licencijuojamos remiantis Creative Commons priskyrimo tarptautine viešąja licencija. Ši licencija suteikia teisę visą šiame dokumente pateikiamą informaciją skaitmeninti ir (ar) padaryti prieinamą internetu, atlikti su juo bet kokius norimus veiksmus, taip pat versti į kitas kalbas, adaptuoti.

Būtume dėkingi, jeigu apie pastebėtas klaidas informuotumėte el. paštu [email protected]