Asociacijos bendruomenę papildė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

By |2021-11-03T14:24:27+02:002021-11-03|Kategorijos: Straipsniai|

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija, pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos, mokslo, švietimo ir kultūros politikos įgyvendinimą. Dėl istoriškai susiformavusių raštijos paveldo fondų Biblioteka yra mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimų institucija. Joje dirba 152 darbuotojai, iš jų 131 ‒ kvalifikuoti specialistai, 12 – mokslo daktarų.

Nuo 2004 metų Biblioteka leidžia tęstinį mokslo darbų leidinį ‒

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
ISSN 1648-9772

Atsakomoji redaktorė dr. Daiva Narbutienė

Leidinys išeina kartą per metus. Jame publikuojami mokslo tyrimai iš bibliografijos, bibliotekininkystės, dokumentotyros, knygotyros, mokslotyros, literatūros, kalbotyros ir kultūros istorijos sričių. Kiekvienas mokslo straipsnis įvertinamas dviejų recenzentų. Leidinys referuojamas tarptautinėje duomenų bazėje „Lituanistika“.

About the Author:

Go to Top