Šių metų gegužės 25 d. visuotiniame asociacijos susirinkime trejų metų laikotarpiui išrinkta nauja asociacijos valdyba ir prezidentas.

Naująją valdybą sudaro:
Vincas Grigas, Vilniaus universitetas
Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universitetas
Adriana Kviklienė, Kauno technologijos universitetas
Zigmas Kairaitis, Lietuvos geografų draugija
Asta Zarauskienė, Lietuvos sporto universitetas

Valdybos pirmininke išrinkta Adriana Kviklienė (Kauno technologijos universitetas).

Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius Mirek Šeibak (VTeX).
Asociacijos prezidentu antrai kadencijai perrinktas Vincas Grigas (Vilniaus universitetas).

Dėkojame praėjusios kadencijos valdybos nariams (2019-2022):
Vincas Grigas, Vilniaus universitetas
Nomeda Gudelienė, Mykolo Romerio universitetas
Adriana Kviklienė, Kauno technologijos universitetas
Dalia Marija Stančienė, visuomeninė organizacija LOGOS
Asta Zarauskienė, Lietuvos sporto universitetas

Buvę asociacijos prezidentai:
Vincas Grigas (2019-2022)
Eleonora Dagienė (2013-2019)
prof. habil. dr. Raimundas Kirvaitis (2010-2013)

Dėkojame ir buvusiai asociacijos revizorei Agotai Giedrei Raišienei (Akademinė vadybos ir administravimo asociacija), dirbusiai revizore 2019-2022 m. laikotarpyje.