The Catalogue of the Lithuanian Research Journals 2011 was presented at the Vilnius, London, Frankfurt Book Fairs and at the international conferences in Lithuania. We regret to say that the list of conferences is presented only in Lithuanian.

 

Conferences

Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija „Scientia et Historia – 2011“, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

LMPA ir LMBA konferencija „Mokslometrijos darbo įrankiai: ką apie juos žinome ir kaip juos naudojame“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo inovacijos kūrybinės visuomenės plėtrai“

17-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“

Konferencija „Inžinerinė ir kompiuterinė grafika – 2011“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Elektronika – 2011“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalba ir tarpkultūrinė komunikacija“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Verslo – mokslo – valdžios partnerystė: Lietuvos konkurencingumo skatinimas“

Tarptautinė konferencija „Literatūra ir visuomenė“ (Literature and Society)

II tarptautinė konferencija „Tausojantis vartojimas ir darni gamyba: kaip tai pasiekti“

II nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Gamtamokslinės ir matematinės edukacijos realijos ir perspektyvos”

Tarptautinė konferencija „Ekologiška architektūra“

10-oji tarptautinė konferencija „Vibroinžinerija – 2011“

9-oji tarptautinė konferencija-seminaras „Medicinos fizika Baltijos šalyse“

Nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“

Lietuvos X chemikų konferencija „Chemija 2011“, skirta Tarptautiniams chemijos metams

Tarptautinė konferencija „Radiologija 2011“

Kasmetinė mokslinė folkloro konferencija „Regioniškumas praeities ir dabarties folkloro kontekstuose“

Respublikinė konferencija „Miesto centrinės dalies urbanistinė renovacija“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai“

Tęstinė socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose -3“

XX tarptautinė konferencija „Medžiagų inžinerija – 2011“

Pirmoji tarptautinė konferencija „Muzika ir technologijos“

Respublikinė konferencija „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos 2011“

Tarptautine konferencija „Socialinės technologijos 2011“

Tarptautinė mokslinė konferencija „BALTTRIB 2011“

Konferencija „Šiuolaikinio diskurso analizė ir vertimas“

Tarptautinė konferencija „Kalba ir jos tyrimo aspektai“

Studentų mokslo konferencija „Statyba ir architektūra“

Tarptautinė konferencija „Lyginamoji Baltijos regiono tapatybės perspektyva: literatūros studijos“

Bibliotekos – mokslui, studijoms, visuomenei

Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Proveržio beieškant“

Tarptautinė konferencija „Europos klasika ir lietuvių literatūra“

Respublikinė mokslo istorikų konferencija „Mokslo ir technikos raida Lietuvoje“