Akademija leidžia penkis recenzuojamus mokslo žurnalus:

Karo archyvas ISSN 1392-6489/eISSN 2424-6123
Mokslinis redaktorius ir sudarytojas dim. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis

Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai ISSN 2424-6131/eISSN 2424-614X
Mokslinė redaktorė ir sudarytoja doc. dr. Dileta Jatautaitė

Challenges To National Defence in Contemporary Geopolitical Situation ISSN 2669-2023/e ISSN 2538-8959
Vyriausioji redaktorė  prof. dr. Svajonė Bekešienė

Journal of Security and Sustainability Issues ISSN 2029-7017/eISSN 2029-7025
Vyriausieji redaktoriai: prof. dr. Manuela Tvaronavičienė, asoc. prof. dr. Valdas Rakutis

Lithuanian Annual Strategic Review ISSN 1648-8024/eISSN 2335-870X
Vyriausioji redaktorė dr. Gerda Jakštaitė-Confortola