/Mokslo žurnalų leidėjai
15 2019-05

Vilniaus dailės akademija

| 2019-05-15T15:40:21+00:00 2019-05-15|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Vilniaus dailės akademija leidžia žurnalą Acta Academiae Artium Vilnensis (AAAV).  Tai periodinis mokslo leidinys, leidžiamas nuo 1993 m. Jame spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, dailės šaltiniai, kita dailės tyrimams aktuali medžiaga. Taip pat publikuojamos jau spausdintų straipsnių ir dailėtyros mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos. Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų kalbomis. Išimtiniais atvejais publikacijos gali [...]

26 2019-02

VTeX

| 2019-07-01T12:11:32+00:00 2019-02-26|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Modern Stochastics: Theory and Applications      ISSN 2351-6046 / eISSN 2351-6054  Editors-in-Chief: Prof. Kęstutis Kubilius Prof. Yuliya Mishura Žurnalas yra indeksuojamas duomenų bazėse: Current Index to Statistics – Extended Database (CIS/ED), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCOhost, Emerging Sources Citation Index (ESCI) of Web of Science, Google Scholar, Index Copernicus, MathSciNet, Scopus, Scilit, Zentralblatt MATH Database (zbMATH). Daugiau [...]

17 2016-08

Žurnalas „Logos“

| 2018-09-05T13:33:28+00:00 2016-08-17|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

LOGOS –  religijos,  filosofijos,  komparatyvistikos ir meno žurnalas ISSN 0868-7692 Vyr.  redaktorė – Dalia Marija Stančienė Vyr. redaktorės pavaduotojas – Gintautas Vyšniauskas Eina keturis kartus per metus (papildomai leidžiami teminiai žurnalo numeriai). Straipsniai pateikiami skyriams „Mokslinė mintis“, „Kultūra“, „Menas“, „Jaunųjų opusai“, recenzuojami dviejų recenzentų (mokslo daktarų). Žurnalas registruotas ir referuojamas tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse: 1. [...]

02 2015-12

Vilniaus universitetas

| 2018-09-19T10:49:25+00:00 2015-12-02|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Vilniaus universitetą Nuo 1575 metų tęsdama akademinės leidybos tradicijas Vilniaus universiteto leidykla leidžia mokslines, informacines, reprezentacines, mokslo populiarinimo knygas (monografijas, studijas, žodynus, žinynus, enciklopedijas, šaltinių publikacijas ir pan.), studijų literatūrą (vadovėlius, mokomąsias knygas, mokymo ir metodines priemones), mokslo periodikos žurnalus, daktaro disertacijas. Vilniaus universiteto leidykla leidžia 39 recenzuojamus periodinius ir tęstinius žurnalus.   [...]

14 2015-05

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

| 2018-09-05T13:45:43+00:00 2015-05-14|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ ISSN 1648-0570  Mokslinė redaktorė  dr. Viktorija Piščalkienė Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro leidinys slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį.  

22 2014-12

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

| 2018-09-05T13:41:55+00:00 2014-12-22|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

TECHNOLOGIJOS IR MENAS ISSN 2029-400X Sudarytojas dr. Andrius Gulbinas Konsultantė Inga Krakelienė   Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) – didžiausia technologinės ir meninės pakraipos kolegija Lietuvoje – siekdama užtikrinti studijų kokybę ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme numatytus prioritetus, nuo 2010 metų leidžia periodinį mokslinį žurnalą „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“. Leidinys [...]

19 2011-12

Klaipėdos universitetas

| 2018-09-05T13:38:50+00:00 2011-12-19|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Acta Historica Universitatis Klaipedensis   ISSN 1392-4095   Vyr. redaktorė  Silva Pocytė Andragogy  First issue was published in 2011. Archaeologia Baltica   ISSN 1392-5520  Vyr.  redaktorius  Vladas Žulkus Computational Science and Techniques    ISSN: 2029-9966  Vyr. redaktorė   Dalia Baziukė Jūra ir aplinka   ISSN 1392-785X   Vyr. redaktorius  Alfonsas Ramonas Res Humanitariae  ISSN 1822-7708  Vyr. redaktorius   Rimantas Balsys Tiltai  ISSN 1392–8600  Vyr. redaktorius  Stasys [...]