Pagrindinis/Mokslo žurnalų leidėjai
20 2020-08

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

|2020-08-20T16:24:49+03:002020-08-20|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Akademija leidžia penkis recenzuojamus mokslo žurnalus: Lietuvos metinė strateginė apžvalga ISSS 1648-8016 (spausdintas), ISSN 2424-4562 (on-line) Lithuanian Annual Strategic Review ISSN 1648-8024 (spausdintas), ISSN 2335-870X (on-line) Vyriausiasis redaktorius Gediminas Vitkus (Lietuvos karo akademija, Vilniaus universitetas) Journal of Security and Sustainability Issues ISSN 2029-7017 (spausdintas), ISSN 2029-7025 (on-line) Vyriausieji redaktoriai: Prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė (Vilniaus Gedimino technikos [...]

31 2020-03

Lietuvos verslo kolegija

|2020-03-31T17:08:40+03:002020-03-31|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos verslo kolegija leidžia žurnalą Vadyba/Journal of Management ISSN 1648-7974, eISSN 2424-399X Leidžiamas nuo 2002 m. Siekiant išlaikyti tarptautiniam leidiniui keliamus reikalavimus straipsniai leidinyje publikuojami anglų kalba. Vadyba/Journal of Management periodiškai leidžiamas II ir IV metų ketvirčiuose. Žurnale publikuojami straipsniai yra atvirosios prieigos. Leidinys skirtas nagrinėti regioninėms ekonomikos, vadybos, teisės ir technologijų problemoms. Skelbiami Lietuvos aukštųjų [...]

15 2019-05

Vilniaus dailės akademija

|2019-05-15T15:40:21+03:002019-05-15|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Vilniaus dailės akademija leidžia žurnalą Acta Academiae Artium Vilnensis (AAAV).  Tai periodinis mokslo leidinys, leidžiamas nuo 1993 m. Jame spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, dailės šaltiniai, kita dailės tyrimams aktuali medžiaga. Taip pat publikuojamos jau spausdintų straipsnių ir dailėtyros mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos. Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų kalbomis. Išimtiniais atvejais publikacijos gali [...]

26 2019-02

VTeX

|2020-01-27T13:15:50+02:002019-02-26|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Modern Stochastics: Theory and Applications       ISSN 2351-6046 / eISSN 2351-6054  Editors-in-Chief: Prof. Kęstutis Kubilius Prof. Yuliya Mishura Žurnalas yra indeksuojamas duomenų bazėse: Current Index to Statistics – Extended Database (CIS/ED), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCOhost, Emerging Sources Citation Index (ESCI) of Web of Science, Google Scholar, Index Copernicus, MathSciNet, Scopus, Scilit, Zentralblatt MATH Database (zbMATH). [...]

17 2016-08

Žurnalas „Logos“

|2018-09-05T13:33:28+03:002016-08-17|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

LOGOS –  religijos,  filosofijos,  komparatyvistikos ir meno žurnalas ISSN 0868-7692 Vyr.  redaktorė – Dalia Marija Stančienė Vyr. redaktorės pavaduotojas – Gintautas Vyšniauskas Eina keturis kartus per metus (papildomai leidžiami teminiai žurnalo numeriai). Straipsniai pateikiami skyriams „Mokslinė mintis“, „Kultūra“, „Menas“, „Jaunųjų opusai“, recenzuojami dviejų recenzentų (mokslo daktarų). Žurnalas registruotas ir referuojamas tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse: 1. [...]

02 2015-12

Vilniaus universitetas

|2018-09-19T10:49:25+03:002015-12-02|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Vilniaus universitetą Nuo 1575 metų tęsdama akademinės leidybos tradicijas Vilniaus universiteto leidykla leidžia mokslines, informacines, reprezentacines, mokslo populiarinimo knygas (monografijas, studijas, žodynus, žinynus, enciklopedijas, šaltinių publikacijas ir pan.), studijų literatūrą (vadovėlius, mokomąsias knygas, mokymo ir metodines priemones), mokslo periodikos žurnalus, daktaro disertacijas. Vilniaus universiteto leidykla leidžia 39 recenzuojamus periodinius ir tęstinius žurnalus.   [...]

Go to Top