Lietuvos mokslo periodikos asociacija atliko Lietuvos mokslo periodikos situacijos analizę pagal leidėjus, publikavimo platformas, mokslo sritis, registraciją duomenų bazėse ir kitas charakteristikas 2020 m. 

Siekiant apibūdinti Lietuvos mokslo periodikos leidybą surinkti pagrindiniai su mokslo periodikos leidyba susiję duomenys apie 2020 metais nors vieną numerį publikavusius Lietuvos mokslo periodikos žurnalus.  Į tyrimą įtraukti tik Lietuvoje registruotų juridinių asmenų leidžiami mokslo periodikos žurnalai. Tyrimo duomenų šaltinis – žurnalų leidėjai ir (ar) vyr. redaktoriai. Informacija surinkta apie 194 žurnalus iš 57 leidėjų.

Susipažinti su tyrimo ataskaita galima dviem būdais:
a) skaitymui kompiuterio ekrane skirta PDF versija;
b) spausdinimui skirta PDF versija.

Būtume dėkingi, jeigu apie pastebėtas klaidas informuotumėte el. paštu [email protected]

Tyrimą atliko, medžiagą šiai ataskaitai parengė, teikė pastabas:
Vincas Grigas, Vilniaus universitetas
Arūnas Gudinavičius, Vilniaus universitetas
Adriana Kviklienė, Kauno technologijos universitetas
Tomas Martišius, Inga Šoblinskienė ir
Bronė Lenkevičiūtė-Vasiliauskienė, Mokslo leidybos klasteris

Dėkojame Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Tyrėjų informacinio aptarnavimo skyriaus vedėjai Eglei Šegždienei už pagalbą identifikuojant leidžiamus žurnalus.

Kalbą redagavo Danutė Petrauskienė, Vilniaus universitetas
Viršelio dizainas ir maketas Vaiva Frančiakaitė

DOI https://doi.org/10.5200/lmpa2021

© 2021 Lietuvos mokslo periodikos asociacija.

Tekstas, iliustracijos, lentelės yra licencijuojamos remiantis Creative Commons priskyrimo tarptautine viešąja licencija. Ši licencija suteikia teisę visą šiame dokumente pateikiamą informaciją skaitmeninti ir (ar) padaryti prieinamą internetu, atlikti su juo bet kokius norimus veiksmus, taip pat versti į kitas kalbas, adaptuoti.