Visi Lietuvos mokslo žurnalų kataloge pristatyti žurnalai recenzuojami. Informaciją apie žurnalus pateikė žurnalų redkolegijos. CrossCheck ženklas reiškia, kad žurnalo redkolegija naudoja plagijavimo prevencijos sistemą suteikta CrossRef organizacijos. Skiltis „duomenų bazės“ papildyta informacija iš Ulrich’s International Periodicals Directory.

LMPA valdyba  už ypač sklandų bendradarbiavimą dėkoja visų žurnalų redkolegijoms, atsiliepusioms į šią asociacijos iniciatyvą.

Lietuvos mokslo žurnalų katalogas, 2012
ISBN 978-609-95241-0-8

© Lietuvos mokslo periodikos asociacija, 2012

2012 metų  Lietuvos mokslo žurnalų  katalogo  lietuvių kalba  [ PDF ].

2012 metų  Lietuvos mokslo žurnalų  katalogo anglų kalba [ PDF].

 

ĮŽANGINIS ŽODIS

Raimundas Kirvaitis
Lietuvos mokslo periodikos asociacijos prezidentas

Per dvidešimt atkurtos nepriklausomybės metų Lietuvos mokslo žurnalai žengė didelį žingsnį į priekį tiek kiekybės, tiek kokybės augimo kryptimi. Šiuo požiūriu ypač derlingas buvo pastarasis dešimtmetis, per kurį geriausieji Lietuvos mokslo žurnalai tapo matomi ir pripažinti bekraščiame pasaulio mokslo okeane. Šiandien dešimt Lietuvos mokslo žurnalų leidžiama kartu su garsia leidykla Taylor & Francis Group.

Mokslo žurnalų redaktoriai ir jų padėjėjai gerai žino svarbiausias žurnalų leidybos problemas, net nekalbant apie materialinių išteklių paieškas, kurių nelengvina ekonominis sunkmetis, problemų išlieka daug. Visų pirma žurnalas turi būti pripažintas jo atstovaujamos mokslo srities mokslininkų Lietuvoje ir užsienyje, kad jo straipsnių portfelis neišsektų. Pirminė gautų straipsnių atranka privalo eliminuoti straipsnių autorius grafomanus ir plagiatorius. Kaip matyti šiame teikiamame kataloge, daugelio Lietuvos mokslo žurnalų redkolegijos, siekdamos spręsti plagijavimo problemą, pasitelkia Cross Check sistemą, nes mano, kad redaktoriai ir recenzentai gali ir neaptikti kitame pasaulio krašte paskelbto analogiško ar panašaus straipsnio. Tačiau ir po Cross Check patikros didelė darbo apimtis laukia redaktoriaus ir straipsnio recenzentų. Akivaizdu, kad Lietuva per maža, kad garantuotų nešališką recenzavimą siauroje mokslo kryptyje. Tad automatiškai atsiranda reikalavimas priimti ir spausdinti straipsnius, parašytus ne lietuvių kalba, o tai savo ruožtu reiškia, kad žurnalui reikalingas aukšto lygio kalbos, dažniausiai anglų, redaktorius. Visų žurnalų redaktoriai žino, koks sunkus darbas pasiekti, kad recenzentas per nustatytą laiką pateiktų jam nusiųsto straipsnio recenziją. Problema sprendžiama gerokai lengviau, jei sugebama sutelkti ne tik reprezentatyvią, bet ir darbingą tarptautinę žurnalo redkolegiją. Net ir sulaukus recenzijų, dar reikia, kad straipsnio autorius greitai įvertintų recenzentų pastabas. o kur dar techninis leidyklų darbuotojų darbas maketuojant straipsnį, parengiant jo aprašus duomenų bazėms.

Atrodo, daugelio Lietuvos žurnalų redaktoriai ir leidėjai suprato, kad problemos sprendžiamos paprasčiau ir pasiekiama geresnių rezultatų susibūrus į Lietuvos mokslo periodikos asociaciją. Ji ne tik skleidžia informaciją pasaulyje apie Lietuvos mokslo žurnalus, bet ir padeda žurnalų leidėjams spręsti praktiškus klausimus, kelia jų kvalifikaciją organizuodama seminarus ir konferencijas, į kuriuos kviečia pasaulio mokslo leidybos žvaigždes bei didžiausių duomenų bazių atstovus, platina informaciją apie pasaulyje esančias leidybos bei statistinių duomenų apie žurnalus ir jų autorius rinkimo ir apdorojimo sistemas. asociacija siekia aktyviai dalyvauti formuluojant, derinant su suinteresuotomis šalimis ir priimant Lietuvos mokslo žurnalų leidėjų ir autorių etikos kodeksą.

Šiame lietuvių ir anglų kalbomis leidžiamame Lietuvos mokslo žurnalų kataloge pristatoma 14 humanitarinių mokslų žurnalų, 34 socialinių mokslų žurnalai, 13 fizinių mokslų žurnalų, 2 biomedicinos mokslų žurnalai, 12 technologijos mokslų žurnalų ir 4 tarpdisciplininių mokslų žurnalai – iš viso 79 Lietuvos mokslo žurnalai. katalogas bus platinamas tarptautinėse leidybos parodose ir tarptautinėse konferencijose, organizuojamose Lietuvoje ir užsienyje.