Mokslo žurnalo „Mokslo ir technikos raida“ teminio numerio „Mokslometrijos ir bibliometrijos aktualijos“ pristatymas

2012 m. sausio 18 d. (trečiadienis) 11.00  val. 203 k. VU Matematikos ir informatikos institute, Akademijos g. 4, Vilnius.

Dauguma žurnale spausdintų straipsnių – tai išplėsti pranešimai, skaityti konferencijoje „Mokslometrijos darbo įrankiai: ką apie juos žinome ir kaip juos naudojame“.

Gintauto Tamulaičio straipsnyje išsakytos įdomios mintys apie ekspertinį vertinimą ir jo atlikimo galimybes Lietuvoje.

Audrės Trumpienės ir Eglės Šegždienės straipsnyje apžvelgta mokslometrijos raida, šiuo metu labiausiai paplitę rodikliai ir jų apibrėžimai.

Rimas Norvaiša svarsto etikos, skelbiant mokslinės veiklos rezultatus, klausimus.

Saulius Maskeliūnas pateikia apibendrintas lenteles, iliustruojančias mokslo produkcijos vertinimo raidą Lietuvoje ir jos įtaką Lietuvos mokslo žurnalų rodikliams.

Gintarė Tautkevičienė straipsnyje pristato bibliometrinių tinklų vizualizavimo įrankius, pateikia daugybę žemėlapių, sudarytų iš dviejų duomenų bazių: Web of Science ir KTU darbuotojų mokslo publikacijų duomenų.

Eleonora Dagienė apžvelgia Publish or Perish (kompiuterinės programos, padedančios rasti ir analizuoti citavimo rodiklius) naudojimo galimybes ir lygina jos teikiamus rodiklius su Web of Science rodikliais.

Trys šio teminio numerio autorės konferencijoje pranešimų neskaitė, bet jų straipsniuose skaitytojai galės susipažinti su bibliometriniais rodikliais ir kita informacija apie Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalus (Aurelija Striogienė) ir Lietuvos medicinos žurnalus (Ingrida Bučionytė ir Regina Vaišvilienė).

Birutė Railienė supažindina su mokslo produkcijos vertintojų pamokomis, vykusiomis 2011 m. rugsėjo 11–16 d. Vienoje surengtoje Europos mokslometrijos vasaros mokykloje.

Kviečiame susitikti ir bendraminčių būryje diskutuoti su straipsnių autoriais, aptarti mokslometrijos naujienas (viena iš jų – naujas Webometrics vertinimo algoritmas) ir ateities planus (gal antrosios mokslometrijos konferencijos darbotvarkę).

Kadangi vietų skaičius ribotas, prašome registruotis į renginį el. paštu [email protected]