Dėkojame visiems, užpildžiusiems apklausos „Plagijavimo prevencija mokslo žurnalų leidyboje“ anketas. Apžvelgus 167 užpildytas anketas ir gausybę komentarų, yra aišku, kad reikalinga argumentuota gyva diskusija. Kai kuriais anketos klausimais nuomonės pasidalijo beveik vienodomis dalimis. Į klausimą apie straipsnio naujumą 62 iš 167 respondentų atsakė, kad rankraštyje turi būti daugiau kaip 50 % naujos originalios medžiagos, kad jį galima būtų laikyti originaliu, 59 respondentai – 70 % naujos medžiagos, 36 – daugiau kaip 30 %. Atsakiusieji į anketas buvo gana vieningi (122 iš 167), kad Lietuvos mokslo žurnalai turėtų paskelbti nuostatas dėl plagijavimo ir savęs plagijavimo bei pasirašyti etikos deklaraciją. Išsamius apklausos rezultatus pristatysime seminare, į kurį kviečiame visus, neabejingus mokslo žurnalų leidybos problemoms.

Seminaras „Mokslo žurnalų leidybos aspektai: citavimas ir plagijavimas” vyks Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) lapkričio 9 d. (trečiadienis)  nuo 10.00 iki 13.00 val.

Seminaro darbotvarkė:
1. Mokslo žurnalų citavimas. James Hardcastle, Journals Market Reseacher, Taylor and Francis
2. Apklausos  „Plagijavimo prevencija mokslo žurnalų leidyboje“ rezultatai ir CrossCheck galimybės. Eleonora Dagienė, LMPA valdybos pirmininkė, VGTU leidyklos direktorė
3. Klausimai, atsakymai, diskusijos.

Dalyvius prašome registruotis el. paštu  [email protected]

Seminaras rengiamas kartu su Lietuvos mokslų akademija pagal projektą „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2“ ,,Periodinių mokslo leidinių leidyba“, projekto kodas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002.

 

James Hardcastle „Journals Market Reseacher“ pranešimą galite atsisiųsti [ PDF]

Eleonoros Dagienės pranešimo  Apklausos  „Plagijavimo prevencija mokslo žurnalų leidyboje“ rezultatai ir CrossCheck galimybės ištraukas galite atsisiųsti [ PDF]

Akimirkos iš seminaro

Seminaras_Mokslo_zurnalu_leidyba_2011-11-09_1