Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslo leidybos klasteris, Lietuvos mokslo periodikos asociacija, Vilniaus universitetas, Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka tęsia Lietuvos mokslo leidybos bendruomenei skirtų renginių ciklą ir kviečia į naujus internetinius seminarus, skirtus supažindinti mokslo leidybos bendruomenei su pažangiausiais novatoriškais sprendimais pasaulinėje mokslo leidyboje ir skatinti bendradarbiavimui tarp mokslo institucijų (leidyklų) bei tarp mokslo ir verslo, kuriant ir diegiant pažangius mokslo leidybos sprendimus viešajame sektoriuje.

Šių renginių ciklo pradžia laikytina 2019 m. organizuota konferencija „Atvirosios prieigos mokslo leidyba 2019: Vertės (Lietuvos) kryptis“.

Pristatome du internetinius seminarus, skirtus nagrinėti su publikacijų sklaidos stiprinimu susijusioms technologijoms ir teisiniam reguliavimui.

II seminaras

Data: 2021 m. sausio 27 d.
Erdvė: Microsoft Teams (užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųsta nuoroda į renginį)
Registracija

II seminaro tema: Skaitmeninių identifikatorių naudojimas mokslo publikacijų sklaidai stiprinti
Moderatorius: doc. dr. Arūnas Gudinavičius (Vilniaus universiteto leidykla)

9:45–10:00 (Lietuvos laiku, EEST, UTC +3)
Dalyvių jungimasis prie renginio kanalo

10:00–10:10
Seminaro dalyvių sveikinimas
prof. dr. Edita Sužiedelienė (vicerektorė, Vilniaus universitetas)

I dalis (vyks anglų kalba)

10:10–10:55
Registruojame turinį „Crossref“. Ką tai reiškia?

Pranešėja:
Laikinoji Crossref bendruomenės direktorė Rachael Lammey.

Pranešimo santrauka:
Gauti leidinių DOI gali atrodyti labai paprasta, tačiau suprasti, ką įgalina nekintantys identifikatoriai ir su jais susiję metaduomenys, yra labai svarbu norint padėti atrasti, pasiekti ir naudoti turinį. Kokius metaduomenis galima teikti? Kaip naudojami metaduomenys? Kas juos naudoja? Kaip ištaisyti neteisingą informaciją? Prezentacijoje bus atsakoma į šiuos ir, reikia tikėtis, kitus jums rūpimus klausimus.

10:55–11:10
Diskusija, klausimai

11:10–11:15
Pertrauka

II dalis (vyks anglų kalba)

11:15–12:00
ORCID mokslinių tyrimų ir leidybos gyvavimo cikle: atvirumo ir skaidrumo galimybė

Pranešėja:
ORCID ryšių su nariais vadybininkė Gabriela Mejias.

Pranešimo santrauka:
ORCID yra mokslinių tyrimų bendruomenės sukurta ne pelno siekianti organizacija. Vykdydami platesnę skaitmeninę infrastruktūrą, reikalingą mokslininkams dalytis informacija pasauliniu mastu, sudarome sąlygas skaidriems ir patikimiems ryšiams tarp mokslininkų, jų indėlio ir veiklos, suteikdami atviras priemones, kuriomis asmenys ir organizacijos galėtų naudotis vykdydami mokslinius tyrimus, mokymąsi aukštu lygiu ir inovacijas. Šiame seminare bus aptariama, kaip ORCID įrankiai gali būti integruoti į mokslinių tyrimų ir publikavimo darbo eigas, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir pasitikėjimas mokslinių tyrimų informacija. Taip pat bus aptariamos įsitraukimo į ORCID veiklą galimybės.

12:00–12:15

Diskusija, klausimai

12:15–12:20
II seminaro užbaigimas

 

I seminaras

Data: 2020 m. rugsėjo 25 d.

I seminaro tema: Autorių teisių aspektas įgyvendinant atvirąją prieigą
Moderatorius: doc. dr. Arūnas Gudinavičius (Vilniaus universiteto leidykla)

Seminaro vaizdo įrašas

9:45–10:00 (Lietuvos laiku, EEST, UTC +3)
Dalyvių jungimas prie renginio kanalo

10:00-10:10
Seminaro dalyvių sveikinimas
prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas)

I dalis  (anglų kalba)

10:10-10:55
Esminė informacija teikiant žurnalo paraišką į DOAJ.
Kodėl DOAJ tinka atviros prieigos žurnalams.

Pranešėjai:
Directory of Open Access Journals vykdomoji redaktorė Sonja Brage ir operacijų vadovas Dominic Mitchell.

Pranešimo santrauka:
Pareiškimas dėl atvirosios prieigos. Informacija apie taikomą licenciją. Kam priklauso autorių teisės? Paraiškų į DOAJ atmetimo priežastys. Kodėl atvirosios prieigos žurnalams verta būti indeksuotiems DOAJ?

10:55-11:10
Diskusija, klausimai

11:10-11:15
Pertrauka

II dalis (lietuvių kalba)

11:15-12:00
Atviroji prieiga: iš Gutenbergo planetos į Tiuringo galaktiką.

Pranešėja:
Informacijos teisės ekspertė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto doc. dr. Marija Stonkienė.

Pranešimo santrauka:
Kalbant apie atvirąją prieigą dažnai sureikšminamas nemokamas priėjimas prie skaitmeninės formos mokslo / literatūros / meno kūrinių. Tačiau ar tai yra tikroji atvirosios prieigos esmė? Ką naudotojai gali teisėtai daryti su kūriniais (esančiais intelektinės nuosavybės objektais), turėdami prie jų „nemokamą prieigą“? Koks yra teisinis atvirosios prieigos turinys? Kokie yra teisiniai leidėjų veiklos aspektai, susiję su atvirosios prieigos suteikimu? Kokie subjektai veikia sudėtinguose teisiniuose atvirosios prieigos santykiuose? Kokias teisines problemas ryškina atvirosios prieigos suteikimas Lietuvoje?

12:00-12:15
Diskusija, klausimai

12:15-12:20
I seminaro užbaigimas