Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslo leidybos klasteris kartu su Lietuvos mokslo periodikos asociacija, Vilniaus universitetu, Lietuvos Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka tęsia Lietuvos mokslo leidybos bendruomenei skirtų renginių ciklą ir kviečia į naujus internetinius seminarus, skirtus supažindinti mokslo leidybos bendruomenei su pažangiausiais novatoriškais sprendimais pasaulinėje mokslo leidyboje ir skatinti bendradarbiavimui tarp mokslo institucijų (leidyklų) bei tarp mokslo ir verslo, kuriant ir diegiant pažangius mokslo leidybos sprendimus viešajame sektoriuje.

Šių renginių ciklo pradžia laikytina 2019 m. organizuota konferencija „Atvirosios prieigos mokslo leidyba 2019: Vertės (Lietuvos) kryptis“.

Suplanuoti du būsimi internetiniai seminarai, skirti nagrinėti su publikacijų sklaidos stiprinimu susijusioms technologijoms ir teisiniam reguliavimui.

2020 m. rugsėjo 25 d. įvyko pirmasis seminaras: Autorių teisių aspektas įgyvendinant atvirąją prieigą. Seminaro įrašas.

Seminaro dalyvius pasveikino prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas).

I dalyje, kuri vyko anglų kalba skaitytas pranešimas Esminė informacija teikiant žurnalo paraišką į DOAJ. Pranešėjai: Directory of Open Access Journals vykdomoji redaktorė Sonja Brage ir operacijų vadovas Dominic Mitchell. Pranešimų pateiktys:
Esminė informacija teikiant žurnalo paraišką į DOAJ.
Kodėl DOAJ tinka atviros prieigos žurnalams.

II dalyje, kuri vyko lietuvių kalba skaitytas pranešimas Teisiniai atvirosios prieigos aspektai. Pranešėja: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto doc. dr. Marija Stonkienė. Pranešimo pateiktys:
Atviroji prieiga: iš Gutenbergo planetos į Tiuringo galaktiką.

Antrasis seminaras numatytas 2021 m. sausio 27 d. Seminaro tema: Skaitmeninių identifikatorių naudojimas mokslo publikacijų sklaidai stiprinti.
Numatomi pranešėjai – laikinoji Crossref bendruomenės direktorė Rachael Lammey ir ORCID įsitraukimo vadybininkė Gabriela Mejias.