Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) nariai kviečiami į visuotinį ataskaitinį narių susirinkimą. Susirinkimas  vyks š. m. vasario  19 d., trečiadienį, 10.00 val. Mykolo Romerio universiteto II-230 auditorijoje. Visuotinis susirinkimas svarstys ir tvirtins 2013 metų veiklos ataskaitą, bei kitus einamuosius klausimus.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkėje:
– LMPA 2013 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;
– LMPA 2013 m. finansinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;
– 2014 m. veiklos planas;
– diskusijos.

Apie dalyvavimą prašome pranešti iki vasario 10 d.