Lietuvos mokslo periodikos asociacija (LMPA) tapo Crossref remiančiąja organizacija.

Remiančiosios organizacijos statusas suteikia teisę tarpininkauti dėl naudojimosi Crossref paslaugomis Lietuvos leidėjams – registruoti DOI numerius, naudotis sutapties tikrinimo paslauga.

Iki šiol LMPA buvo remiantysis Crossref narys – turėjo teisę teikti tarpininkavimo paslaugą naudotis Crossref paslaugomis Lietuvos leidėjams. Pakeitus LMPA statusą į remiančiosios organizacijos atsirado daugiau teisių leidėjams, kurie naudojasi LMPA tarpininkavimo paslauga.

Pagrindinis skirtumas yra tas, kad remiamos organizacijos įgyja teisę dalyvauti Crossref valdyme – siūlyti kandidatus į Crossref valdymo organus, dalyvauti rinkimuose (balsuoti). Iki šiol tokios teisės remiamos organizacijos (besinaudojančios LMPA tarpininkavimu) neturėjo.

Bet kuris Lietuvoje leidėjas gali tapti Crossref nariu mokėdamas metinį narystės mokestį. Įprastai šis modelis priimtinesnis dideliems mokslo periodikos leidėjams.

Mažiems mokslo periodikos leidėjams priimtinesnis modelis, kai Crossref paslaugomis naudojamasi per LMPA. Tokiu būdu sutaupoma, nes nereikia mokėti Crossref narystės mokesčio, o turimos galimybės (balsavimo, paslaugų spektro) lieka tokios pat kaip ir toms organizacijoms, kurios yra Crossref narės tiesiogiai.

Crossref yra tarptautinė organizacija, kurios tikslas – remti novatoriškų technologijų, paremtų DOI® sistema plėtrą ir skatinti leidėjus, publikuojančius mokslinius leidinius internete, bendradarbiauti ir saugoti autorių teises.

DOI (Digital Object Identifier) – skaitmeninis objekto identifikatorius yra pirmasis Crossref projektas, kurio tikslas, kad skaitmeninio objekto vieta pasauliniame žiniatinklyje būtų visada atrasta, t. y. vartotojas, sekdamas DOI, visada rastų jau registruotą objektą (pvz., žurnalo straipsnį, paveikslą ir t. t.).

Crossref sponsoring organizaton