Lietuvos geografų draugija prisijungė prie Lietuvos mokslo periodikos asociacijos.

Lietuvos geografų draugija yra visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos geografijos mokslininkus, dėstytojus, mokytojus, veikianti Vilniuje. Draugija vienija 130 narių.

Draugija leidžia mokslo periodikos leidinį Geografija ir edukacija: mokslo almanachas (Geography and Education: Science Almanac).

Žurnalas leidžiamas nuo 2013 m. vieną kartą per metus. Žurnale spausdinami straipsniai, kuriuose nagrinėjami geografijos ir jos edukacijos klausimai sąsajoje su geografijos ugdymo praktika. Žurnalas yra tarpdisciplininio pobūdžio, kuriame publikuojami ne tik socialinių, fizinių, bet ir kitų mokslo sriči ų bei krypčių straipsniai, kurių objektas ir metodai turi aiškią geografinę dimensiją (istorijos, literatūros, menų, sporto, informatikos ir pan.).

Žurnalo įkūrėjas ir vyriausiasis redaktorius yra Zigmas Kairaitis. Specializuojasi geografijos edukologijoje, didaktikoje, epistemologijoje, ugdymo programų vadyboje.


Lietuvos geografų draugijos logotipas

 


Žurnalo Geografija ir edukacija viršelis