Lietuvos verslo kolegija leidžia žurnalą Vadyba/Journal of Management

ISSN 1648-7974, eISSN 2424-399X

Leidžiamas nuo 2002 m. Siekiant išlaikyti tarptautiniam leidiniui keliamus reikalavimus straipsniai leidinyje publikuojami anglų kalba. Vadyba/Journal of Management periodiškai leidžiamas II ir IV metų ketvirčiuose. Žurnale publikuojami straipsniai yra atvirosios prieigos.

Leidinys skirtas nagrinėti regioninėms ekonomikos, vadybos, teisės ir technologijų problemoms. Skelbiami Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslo institucijų mokslininkų, užsienio šalių mokslininkų darbai. Taikomas anoniminis recenzavimas.

Leidinys referuojamas  įvairiose duomenų bazėse. Keletas paminėtinų: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus. Leidinys taip pat įtrauktas į mokslinę elektroninę biblioteką eLIBRARY.LT  bei Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą. Šiuo metu žurnalas siekia būti įtrauktas į Scopus duomenų bazę.