Rūta Petrauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas;  Lietuvos mokslo taryba, Vilnius

Pranešimas   konferencijoje  „Technologijos, keičiančios mokslo vertinimą

 

Prezentacija ir įrašas anglų kalba        PDF    ir    VIDEO

 

Pranešime kalbama apie bibliometrinius rodiklius, būtent citavimo indeksus, ir jų galimybes būti naudojamais humanitarinių ir socialinių mokslų rezultatams vertinti.

Pirmiausiai pristatomas Duomenų bazės Lituanistika citavimo modulis. Tai bandomasis tyrimas kurti citavimo indeksus, skirtus daugialypiams tikslams: aprašomajai ir vertinamajai bibliometrijai, mokslo darbų (paprastai straipsnių) rangavimui, informacijai apie cituojamą literatūrą gauti ir pan. Duomenų bazė Lituanistika, kuriama nuo 2006 metų, šių metų sausio mėnesį turėjo daugiau nei trisdešimt tūkstančių bibliografinių įrašų, dauguma jų yra naudojami citavimo analizei atlikti.Pranešime trumpai pristatomi ir vertinami šio bandomojo tyrimo rezultatai, galimybė taikyti juos mokslo politikai ir mokslo rezultatų – individualių ir institucinių – vertinimui.

Antrojoje pranešimo dalyje bus pristatoma bandomoji humanitarinių ir socialinių mokslų akademinio diskurso analizė, atlikta remiantis Duomenų bazėje Lituanistika esančiais tekstais. Analizės tikslas – nustatyti citatų ir kitų referencijos būdų (parafrazės, laisvojo persakymo, nuorodų, aliuzijų) funkcijas, aptarti galimus citavimo motyvus ir aptarti atskirose mokslo srityse ir kryptyse egzistuojančią savitą citavimo kultūrą. Taigi citata suprantama plačiai, o citatos funkcija apibrėžiama kaip autoriaus paaiškinimas (eksplitiškas ar implicitiškas), dėl ko citata, parafrazė ar nuoroda yra pateikta tekste. Bus išvardintos eksplicitiškai įvardintos priežastys, apibendrintos pagal citatas supantį tekstą, pagal platesnio konteksto implikacijas bus bandoma nustatyti citavimo motyvus. Visa tai daroma siekiant nustatyti, kaip citavimo rodikliai gali būti taikomi (jei apskritai gali būti taikomi) humanitarinių ir socialinių mokslų rezultatams vertinti. Pranešimo tikslas yra parodyti, kaip svarbu yra ištirti (ypač naudojant tradicinius ir automatinės diskurso analizės metodus) skirtingų citavimo kultūrų įvairovę ir specifiką HSM atveju prieš pradedant taikyti bibliometiją HSM.