Konferencijos globėjas  Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas

Partneriai:  Lietuvos mokslo taryba, Kauno technologijos universitetasMykolo Romerio universitetasVilniaus Gedimino technikos universitetas

Konferenciją organizuoja Lietuvos mokslo periodikos asociacija

Data: 2014 m. kovo 19 (trečiadienis)

Vieta: LR Seimo Konstitucijos salė,  Gedimino pr. 53, Vilnius

 

Kadangi mokslinė veikla vis dažniau laikoma svarbiausiu ekonominės veiklos ir visuomenės gerovės veiksniu, jos vertinimas tapo pagrindiniu mokslą finansuojančių institucijų ir organizacijų klausimu. Mokslininkas, jo publikacija, mokslo centras, universitetas yra vieningos mokslo sistemos dalys, kurios vertinamos kiekviena atskirai ir visos kartu. Diskusijos dėl mokslinės veiklos kokybės ir tobulumo, dėl skaidrumo, atskaitingumo, palyginimų ir konkurencingumo šiuo metu tampa vis aktualesnės.

Tikslinė grupė: mokslo institucijų, universitetų atstovai, mokslo žurnalų redaktoriai ir visi besidomintys mokslometrija.

Konferencijos tikslas – pristatyti šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes vertinti mokslą ir skatinti kokybišką mokslo žurnalų leidybą. Skaityti pranešimus konferencijoje  pakviesti pasaulyje žinomi ir pripažinti mokslininkai.

Konferencijos pirmininkas  Prof. Gintautas Tamulaitis.

 

Konferencijos sveikinimo žodžiai

Audronė PITRĖNIENĖ, LRS Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė

Rimantas VAITKUS, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras

Eleonora DAGIENĖ, LMPA prezidentė

 

Konferencijoje skaityti pranešimai 

Henk Moed. Rodiklių naudojimas mokslometrijoje.  Pranešimo santrauka, video ir PDF

Pero Šipka.  Kokybiškos mokslo žurnalo leidybos užtikrinimas: Serbijos patirtis. Pranešimo santrauka, video ir PDF

Ulf Sandström.  Mokslininkų skatinimas skelbti publikacijas  – problemos ir galimybės. Pranešimo santrauka, video ir PDF

Răzvan Valentin Florian.  Mokslo vertinimas Rumunijoje. Pranešimo santrauka, video ir PDF

Ülle Must.   Baltijos šalių mokslas pasaulio informacijos rinkoje – po 20 metų. Pranešimo santrauka, video ir PDF

Rūta Petrauskaitė.   Citavimo rodikliai ir humanitariniai socialiniai mokslai. Pranešimo santrauka, video ir PDF

 

Konferencijos organizacinis komitetas

Pirmininkė  Eleonora Dagienė, Lietuvos mokslo periodikos asociacija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Nariai:
Leonas Balaševičius, Kauno technologijos universitetas
Rūta Petrauskaitė, Lietuvos mokslo taryba
Inga Žalėnienė, Mykolo Romerio universitetas

 

Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas.  Už konferencijos krepšelius dėkojame leidyklai Elsevier,  sukūrusiai su mokslo vertinimu susijusius Scopus,  SciValSnowball Metrics

 

Akimirkos iš konferencijos.
Fotografas Saulius Žiūra.