Ülle MustEstijos mokslo taryba, Estija

Pranešimas  konferencijoje   „Technologijos, keičiančios mokslo vertinimą“.

 

Pranešimo prezentacija ir  įrašas anglų kalba    PDF     ir    video

 

 Pranešime aptariami pokyčiai, įvykę Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje per dvidešimt metų, kai buvo parašyti pirmieji straipsniai šia tema:

– Baltijos šalių mokslas Pasaulio informacinėje rinkoje. Baltic Review, 1994, 4, 37-38;
– Baltic Authors in the Main Databases. Bibliotekos metraštis 1995, 1997, 115-120.

Pranešime pristatomos tezės:
1) Mokslininkas, paskelbęs savo tyrimų rezultatus žurnale, indeksuotame Web of Science duomenų bazėje, pateko į tarptautinę pripažintų mokslininkų grupę;
2) Keturi didieji Baltijos šalių mokslo centrai: Vilniuje, Rygoje, Tartu ir Taline.
3) Latvijos, Lietuvos ir Estijos mokslininkų bendradarbiavimas nėra glaudus.
4) Vis augantis bendraautorių skaičius kelia diskusijas apie tai, kaip pamatuoti mokslinį produktyvumą.

 

Ulle Must

Ülle Must
Head of the Department of International Research Cooperation, the Estonian Research Council

Ülle Mustdaugiausia domisi bibliometriniais tyrimais. Ji dalyvavo European Reference Index for the Humanities ekspertų komisijoje ir yra Europos RTD Evaluation Network narė. Ü. Must yra mokslo žurnalų Scientometrics ir  COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management redakcinių kolegijų narė,  įvairių tarptautinių konferencijų ISSI, STI mokslo komitetų narė bei keleto tarptautinių konferencijų Estijoje pirmininkė. Paskutinė tarptautinė konferencija Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) & 14th COLLNET Meeting įvyko 2013 m. rugpjūtį Estijoje.  

Išsilavinimas: 1971-1976 m. – Tartu universitetas, istorijos studijos; 1993-1995 m. – Talino universiteto informacijos mokslų magistro studijos; 1997-2001 m. – Talino universitetas, informacijos mokslų daktaro laipsnis.

Darbo patirtis: profesionalios ekspertizės, įskaitant dėstymą universitete (magistro studijos Tartu universiteto Istorijos fakultete) ir mokslinių tyrimų politikos administravimas. Ü. Must buvo ir yra įvairių Estijos ir Europos mokslinių tyrimų politikos institucijų narė. Iki 2012 m.  ėjo Archimedes Foundation (Archimedo fondo) Mokslinio bendradarbiavimo centro direktorės pareigas.