Visorių informacinių technologijų parko, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuoto seminaro Atvirosios prieigos mokslo leidyba: publikacijų sklaidos stiprinimas“ ataskaita.

Atvirosios prieigos žurnalų katalogas DOAJ (angl. Directory of Open Access Journals) yra kuruojamas mokslo bendruomenės, jame suteikiama prieiga prie aukštos kokybės atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų. DOAJ duomenų bazėje registruojami tik pagrindinius įtraukimo kriterijus atitinkantys mokslo žurnalai. Pagal šiuos kriterijus vertinama, ar  žurnale publikuojamas minimalus straipsnių skaičius per metus, ar tinkamai aprašoma žurnalo politika, kurioje apibrėžiamas atvirosios prieigos tipas, ar žurnalas įdėtas tinkamame publikuoti tinklalapyje, ar pateikiama visa būtina informacija apie žurnalą, kad būtų galima įvertinti jo statusą, ar tinkamai  aprašomas redagavimo procesas, licencijavimas, autorių teisės. Kiekvieną registracijos paraišką vertina DOAJ ekspertas. Tai, jog žurnalas įtrauktas į DOAJ duomenų bazę, rodo, kad jis atitinka pagrindinius mokslo žurnalui keliamus reikalavimus.

DOAJ yra nepriklausoma organizacija (nepriklauso jokiam leidėjui). Jos juridinis statusas lemia, kad DOAJ negali būti įsigyta. Tai apsaugo nuo šios duomenų bazės perėjimo leidėjų nuosavybėn. Šiuo metu (2020 m. pabaiga) DOAJ registruota 15 340 žurnalų iš 134 valstybių. DOAJ registruoti 83 žurnalai, leidžiami Lietuvos leidėjų. Tikėtina, kad jų daugės. Visos DOAJ paslaugos ir mokslo žurnalų registravimas yra nemokamas. DOAJ pajamų šaltinis yra bendruomenės parama, ją dažniausiai skiria bibliotekos, konsorciumai, universitetai ar tyrimų centrai. Šiuo metu DAOJ negauna paramos iš jokios Lietuvos institucijos. DOAJ augant, didėjant jos matomumui mokslo komunikacijos grandinėje ir atvirosios prieigos mokslo periodikos svarbai prasminga svarstyti galimybę prisidėti prie DOAJ palaikymo tiesiogiai jai skiriant paramą.

Siekiant aktyviai dalyvauti apibrėžiant ir registruojant atvirosios prieigos mokslo žurnalus:

  1. Kviečiame teikti paraiškas dėl Lietuvoje leidžiamų mokslo žurnalų registracijos DOAJ ir tuo pačiu pasitikrinti atitiktį tarptautiniams pagrindiniams atvirosios prieigos mokslo žurnalams keliamiems reikalavimams. Šios duomenų bazės eksperto rekomendacijos padės  nustatyti esamus trūkumus. DOAJ registruoti žurnalai sulaukia didesnio matomumo mokslo bendruomenėje.
  2. Lietuvoje mokslinę veiklą finansuojančioms institucijoms rekomenduojame į atvirosios prieigos mokslo periodikos vertinimo kriterijus įtraukti punktą dėl žurnalo registracijos DOAJ.
  3. Raginame Lietuvos mokslo politikos formuotojus imtis ryžtingų sprendimų tobulinant Lietuvos mokslo periodikos leidybą ir užtikrinant tinkamą matomumą atvirosios prieigos leidėjų bendruomenėje, kelti aiškius tikslus, apibrėžti kriterijus ir siektinus rezultatus dėl atvirosios prieigos mokslo periodikos leidybos bei aktyviai prisidėti prie atvirosios prieigos leidėjus apibrėžiančių kriterijų ir atvirosios prieigos mokslo žurnalų duomenų bazės DOAJ kūrimo.
  4. Kviečiame suinteresuotuosius atvirosios prieigos mokslo periodikos leidyba siekti aktyvesnio vaidmens DOAJ veikloje skiriant finansinę vienkartinę ar periodinę paramą.