Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslo leidybos klasteris kartu su Lietuvos mokslo periodikos asociacija, Vilniaus universitetu, Lietuvos Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka tęsia Lietuvos mokslo leidybos bendruomenei skirtų renginių ciklą ir kviečia į naujus internetinius seminarus, skirtus supažindinti mokslo leidybos bendruomenei su pažangiausiais novatoriškais sprendimais pasaulinėje mokslo leidyboje ir skatinti bendradarbiavimui tarp mokslo institucijų (leidyklų) bei tarp mokslo ir verslo, kuriant ir diegiant pažangius mokslo leidybos sprendimus viešajame sektoriuje.

Šių renginių ciklo pradžia laikytina 2019 m. organizuota konferencija „Atvirosios prieigos mokslo leidyba 2019: Vertės (Lietuvos) kryptis“.

2021 m. sausio 27 d. įvyko antrasis seminaras: Skaitmeninių identifikatorių naudojimas mokslo publikacijų sklaidai stiprinti. Seminaro įrašas (seminaras vyko anglų kalba).

Seminaro dalyvius pasveikino prof. dr. Edita Sužiedelienė (vicerektorė, Vilniaus universitetas).

I dalyje skaitytas pranešimas Registruojame turinį „Crossref“. Ką tai reiškia? Pranešėja: Laikinoji Crossref bendruomenės direktorė Rachael Lammey. Pranešimo pateiktys:
When You Register Content with Crossref, What Does That Mean?

II dalyje skaitytas pranešimas ORCID mokslinių tyrimų ir leidybos gyvavimo cikle: atvirumo ir skaidrumo galimybė. Pranešėja: ORCID ryšių su nariais vadybininkė Gabriela Mejias. Pranešimo pateiktys:
ORCID in the Research and Publishing Lifecycle: An Opportunity for Openness and Transparency

Pirmojo seminaro apie Autorių teisių aspektas įgyvendinant atvirąją prieigą įrašas ir pateiktys.