Baltic Environment   ISSN  2345-010X / eISSN 2345-0118  Editors-in-Chief:  Dr Pranas Mierauskas,  Dr Måns Svensson

Sustainable Development Strategy and Practice   ISSN 2029-1558 / eISSN 2029-901X  Editor-in-Chief  Prof. Imantas Lazdinis,

Intellectual Economics   ISSN 1822-8011  / eISSN 1822-8038   Editor-in-Chief   Prof. Antanas Buračas

Jurisprudencija    ISSN 1392-6195  Editor-in-Chief  Prof.  Mindaugas Maksimaitis

Socialinių mokslų studijos  ISSN 2029-2236  / eISSN 2029-2244  Editor-in-Chief  Prof. Egidijus Jarašiūnas

Socialinis darbas  ISSN 1648-4789  Editor-in-Chief   Prof. Leta Dromantienė

Social Technologies   eISSN 2029-7564  Editor-in-Chief   Prof. dr. Aelita Skaržauskienė

Health Policy and Management  ISSN 2029-3569 / eISSN 2029-9001  Editor-in-Chief  Prof. Danguolė Jankauskienė

Viešoji politika ir administravimas  ISSN 1648–2603  / eISSN 2029-2872  Editors-in-Chief: Prof.  Vladislavas Domarkas,  Prof. Tadas Sudnickas