Baltijos aplinka / Baltic Environment   ISSN  2345-010X / eISSN 2345-0118  Vyriausieji redaktoriai: doc. dr. Pranas Mierauskas, Mykolo Romerio universitetas, doc. dr. Måns Svensson, Lundo universitetas, Švedija

Darnaus vystymosi strategija ir praktika / Sustainable Development Strategy and Practice   ISSN 2029-1558 / eISSN 2029-901X  Vyr. redaktorius prof. dr. Imantas Lazdinis, Mykolo Romerio universitetas

Intelektinė ekonomika   ISSN 1822-8011  / eISSN 1822-8038   Vyr. redaktorius Prof. Antanas Buračas

Jurisprudencija    ISSN 1392-6195  Vyr. redaktorius Prof.  Mindaugas Maksimaitis

Socialinių mokslų studijos  ISSN 2029-2236  / eISSN 2029-2244  Vyr. redaktorius Prof. Egidijus Jarašiūnas

Socialinis darbas  ISSN 1648-4789  Vyr. redaktorius  Prof. Leta Dromantienė

Social Technologies   eISSN 2029-7564  Vyr. redaktorė  prof. dr. Aelita Skaržauskienė

Sveikatos politika ir valdymas / Health Policy and Management  ISSN 2029-3569 / eISSN 2029-9001  Redaktorių kolegijos pirmininkė prof. dr. Danguolė Jankauskienė

Viešoji politika ir administravimas  ISSN 1648–2603  / eISSN 2029-2872  Vyr. redaktoriai: Vladislavas Domarkas, Tadas Sudnickas