2012 m. vasario 14 d. LR Seimo konferencijų salėje vyko tarptautinė konferencija „Unikalių identifikatorių svarba mokslininkui, institucijai, šaliai“.

Konferencijos globėjas – LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

Konferencijos tikslas – supažindinti akademinę bendruomenę su moderniomis technologijomis, kuriančiomis atskiro mokslininko, institucijos ar net valstybės įvaizdį interneto pasaulyje.

Mokslininkai, aktyviai dirbdami mokslinį darbą, dažnai net nepastebi, kaip greitai tobulėjančios technologijos gali pakeisti jų ateitį. Nesinaudojant tuo, ką jau pripažino daugelis, galima atsidurti mokslo užkampyje ir likti nematomam ir nepastebimam ne tik elektroninėje erdvėje.

Garsūs pranešėjai iš viso pasaulio atvyko į Lietuvą ir kalbėjo apie mokslininkų bei institucijų identifikatorių projektus, jų svarbą formuojant mokslininko ar institucijos įvaizdį pasaulio mokslo visatoje.

Išsamią informaciją apie pranešėjus, jų skaitomų pranešimų temas ir santraukas rasite konferencijos tinklalapyje.

Konferencijoje visi pranešimai buvo sinchroniškai verčiami iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai.

Konferencijos akimirkos