Nacionalinė ISSN agentūra Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) prašymu 2016 m. birželio mėn. pateikė Lietuvoje registruotų akademinių periodinių publikacijų sąrašą su ISSN identifikatoriais ir papildoma informacija iš Nacionalinio bibliografijos duomenų banko LIBIS sistemos.

Tęstiniai leidiniai, įtraukti į akademinių periodinių publikacijų sąrašą, buvo suskirstyti pagal tokius kriterijus:

Leidėjas – paskutinių leidinio tomų sudarytojas, t. y. universitetas ar jo atstovas, paminėtas  LIBIS  ar  leidinio PDF faile, ar kitaip, bet ne ISSN užsakiusi institucija.

Leidinio žyma:
Mokslo žurnalas – recenzuojamas, tam tikru periodiškumu leidžiamas mokslo leidinys, turintis ISSN. Šiame tyrimo etape prie mokslo žurnalų grupės buvo priskirti ir mokslo darbų rinkiniai, kurie neturi skelbiamo leidybos periodiškumo, bet leidinio tinklalapyje, PDF faile, leidėjo tinklalapyje ar kituose interneto šaltiniuose skelbiama, kad tai mokslo žurnalas.

Konferencijos rinkinys
– konferencijos, vyksiančios tam tikru periodiškumu, straipsnių rinkinys, kuriam užregistruotas ISSN.

Populiarus leidinys
– nerecenzuojamas akademinio turinio institucijų leidžiamas leidinys su ISSN.

Tęstinis leidinys
– mokslo darbų serija, kuriai registruotas ISSN, bet iš anksto deklaruojamo periodiškumo nerasta. Kai kurių serijų atskiros knygos ar tomai turi ISBN kodus. Šiame etape prie tęstinių leidinių buvo priskirti ir kiti leidiniai, turintys ISSN, bet neatitikę nė vienos anksčiau išvardytos žymos.

Leidybos forma
Spausdintas leidinys – registruotas ISSN print, kai kurie leidiniai turi ir eISSN, bet pirminiame etape jie nebuvo išskiriami. Skiltyje „Spausdintų leidinių skaičius“ pateiktas leidinių, turinčių ISSN spausdintai formai, nesvarbu, kuris ISSN – „print“ ar „on-line“ – buvo registruotas anksčiau.

Elektroninis leidinys – tik eISSN turintis ir tik elektronine forma leidžiamas leidinys. Skiltyje „Elektroninių leidinių skaičius“ nurodomas tik elektronine forma leidžiamų leidinių skaičius. Jeigu spausdintai formai užregistruotas eISSN, leidinys buvo priskirtas prie spausdintų leidinių.

DĖMESIO!
Lentelėje pateikti preliminarūs Lietuvoje leidžiamų periodinių leidinių skaičiai. Visos detalės bus tikslinamos su leidinių leidėjais.

Tyrimo įžvalgos ir preliminarūs rezultatai bus pateikti  Rūtos Petrauskaitės  ir Eleonoros Dagienės pranešimuose konferencijoje „Lietuvos žurnalai ir šiuolaikinė mokslo komunikacija“, kuri vyks 2016 m. spalio 25 d., Arklių g. 18, Vilniuje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

 

LIETUVOS AKADEMINIAI  TĘSTINIAI (ISSN)  LEIDINIAI  IR LEIDĖJAI   (pirminiai duomenys 2016 m. liepos 31 d.)