Prof. Rūta Petrauskaitė, Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja

Pranešimas skirtas konferencijai „Lietuvos žurnalai ir šiuolaikinė mokslo komunikacija“, kuri įvyks 2016 m. spalio 25 d. Vilniuje.

 

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalų leidybos apžvalga   PDF     ir   VIDEO

Pranešimu siekiama apžvelgti Lietuvoje leidžiamus humanitarinių ir socialinių mokslų leidinius ir  aptarti besikeičiančią mokslo leidinių publikavimo kultūrą, jų mokslinės komunikacijos ypatumus. Daugiausiai dėmesio skiriama formaliesiems jų požymiams: leidėjų institucijoms, redakcinių kolegijų sudėčiai, apsibrėžtai mokslo tematikai, periodiškumui, apimčiai, autorių angažavimo ir jų darbų recenzavimo praktikai, žurnalų publikavimo ir sklaidos specifikai. Atskirai aptariami mokslo žurnalų akademinio diskurso ypatumai: žanrinė atskirų numerių įvairovė, teminės vieno numerio sąsajos ir mokslo straipsnio struktūra. Ypač daug dėmesio skiriama vartojamoms kalboms, leidybos daugiakalbiškumui ir publikavimo užsienio kalbomis tendencijoms, t.y. tekstų rengimui ir(ar)vertimui į užsienio kalbas, verstinių tekstų adaptavimo tarptautiniam skaitytojui kokybė. Visi šie formalieji nacionalinių mokslo žurnalų ypatumai vertinami dviejų svarbiausių mokslo politikos krypčių – mokslo tarptautinimo ir jo poveikio visuomenei didinimo fone.