Kasmetiniame Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) narių susirinkime 2019 m. gegužės 14 d. buvo renkama asociacijos valdyba ir prezidentas.

Į naują LMPA valdybą išrinkti Mykolo Romerio universiteto atstovė dr. Nomeda Gudelienė, visuomeninės organizacijos LOGOS atstovė dr. Dalia Marija Stančienė, Lietuvos sporto universiteto atstovė Asta Zarauskienė, Vilniaus universiteto atstovas dr. Vincas Grigas ir Kauno technologijos universiteto atstovė Adriana Kviklienė, kuri jau naujos LMPA valdybos išrinkta valdybos pirmininke. V. Grigas išrinktas Lietuvos mokslo periodikos asociacijos prezidentu. Valdyba ir prezidentas išrinkti trejų metų kadencijai.

LMPA vienija 28 narius, atstovaujančius tiek didžiuosius Lietuvos universitetus, tiek mažesnes institucijas, leidžiančias po vieną ar du mokslo periodikos leidinius. LMPA įkurta 2010 m. Nuo pat jos įkūrimo asociacijai vadovavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidyklos direktorė Eleonora Dagienė.

LMPA bendradarbiauja su valstybės institucijomis rengiant teisės norminius aktus, susijusius su mokslo periodikos leidyba, siekia, kad valstybės institucijų sprendimai skatintų leidybos, publikacijų sklaidos plėtrą, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, prisideda prie mokslo periodikos leidybos sektoriaus švietimo politikos kūrimo, leidybos kultūros ugdymo, rūpinasi savo narių kvalifikacijos kėlimu organizuodama gerosios patirties dalijimosi renginius, kelia aktualius su mokslo periodikos leidyba susijusius politinius, techninius ir etinius klausimus.

Naujoji valdyba ir prezidentas artimiausiu metu apibrėš pirmuosius kertinius darbus, kurie padės siekti visiems rūpimo tikslo – leisti tarptautiniu mastu pripažintus mokslo leidinius.

„Mokslo periodikos leidyba vyksta itin konkurencingoje globalioje rinkoje. Siekdami turėti stiprius mokslo periodikos leidinius, kurie būtų atpažįstami kaip universiteto ir kartu šalies mokslo vizitinė kortelė, turime įdėti pastangų įsigilinti ir įsisavinti daug sudėtingų procesų. Asociacijos veikla yra svarbi telkiant leidėjus ir ieškant būdų sukurti kokybišką šalyje mokslo komunikacijos įrankį”, – teigė naujai išrinktas LMPA prezidentas Vincas Grigas.

„Ypatingas dėmesys asociacijos veikloje turėtų būti kreipiamas tarptautinėms atvirojo mokslo, publikavimo etikos aktualijoms, taip pat vadybinių sprendimų bei informacinių technologijų naudojimo mokslo periodikos leidyboje ir sklaidoje klausimams“, – papildė naujai išrinkta LMPA valdybos pirmininkė Adriana Kviklienė.

LMPA visuotinio narių susirinkimo dalyviai 2019 m. gegužės 14 d.

 

LMPA valdyba. Iš kairės V. Grigas, A. Zarauskienė, A. Kviklienė, D. M. Stančienė, N. Gudelienė.