Vilniaus dailės akademija leidžia žurnalą Acta Academiae Artium Vilnensis (AAAV)

Tai periodinis mokslo leidinys, leidžiamas nuo 1993 m. Jame spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, dailės šaltiniai, kita dailės tyrimams aktuali medžiaga. Taip pat publikuojamos jau spausdintų straipsnių ir dailėtyros mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos. Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų kalbomis. Išimtiniais atvejais publikacijos gali būti skelbiamos ir kitomis kalbomis.

Informacija autoriams
Redaktoriu kolegija

Straipsniai įtraukti į EBSCO Publishing sąrašą ir duomenų bazę Lituanistika

Leidinį pagal „Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą“ finansuoja Lietuvos mokslo taryba, sklaidos projekto finansavimo sutarties Nr. LIP-070/2016