Lietuvos mokslų akademija vykdo periodinių mokslo leidinių atranką ir kviečia teikti paraiškas gauti paramą jų leidybai. Parama gali būti skiriama leidiniams, kuriuos leidžia Lietuvos mokslų akademija, valstybinė mokslo ir studijų institucija ar mokslininkų profesinė asociacija.

Paraiškas dėl paramos leidiniams galima teikti Lietuvos mokslų akademijai darbo dienomis 9.00–12.00 ir 13–15 val. iki 2015 m. kovo 31 d. adresu: Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius. Ekspertų komisija, pasitelkusi atitinkamų mokslo sričių ekspertus, paraiškas įvertins iki 2015 m. gegužės 15 d.

Daugiau informacijos apie periodinių mokslo leidinių atranką – interneto svetainėje lma.lt. Kilus papildomiems klausimams dėl paraiškų teikimo, kviečiame kreiptis į Lietuvos mokslų akademijos Organizacinio skyriaus vyr. specialistę Valeriją Paškauskienę tel. (8 5) 2623704, (8 6) 0817888 arba el. paštu  [email protected].

Pridedame Periodinių mokslo leidinių tvarkos aprašą ir kitus susijusius dokumentus.

Isakymas_del_periodiniu_mokslo_leidiniu_atrankos_tvarkos_tvirtinimo

1 priedas. Paraiska_gauti_periodiniu_mokslo_leidiniu_leidybos_paramą

2 priedas. Informacija_apie_periodini_mokslo_leidini

3 priedas. Leidinio_leidybos_samata