Lietuvos socialinė raida / Social Development of Lithuania          ISSN 2029-963X   /  eISSN 2424-497X 

Sudarytojai:
Prof. dr. Boguslavas Gruževskis
Doc. dr. Rūta Brazienė
Dr. Sandra Krutulienė

Lietuvos socialinių tyrimų centro naujausi leidiniai