Diskusijos organizatoriai:  Lietuvos mokslo periodikos asociacija,  Vilniaus universiteto leidykla

Diskusija  vyks 2018 m. lapkričio 30 d., penktadienį, nuo 10:00 iki 14:00 val., Vilniaus universiteto centriniai rūmai, Senato salė, Universiteto g. 3., Vilnius 

Tikslinė grupė: mokslo žurnalų redaktoriai ir leidėjai, mokslo politikai, vertintojai ir visi, besidomintys mokslo žurnalų leidybos tema.

Mokslo žurnalų leidyba yra svarbi ir mokslininkams, ir institucijoms, ir mokslo politikams, todėl kviečiame diskutuoti visiems rūpimais kausimais. 

 

PROGRAMA

 

Didelių duomenų apdorojimo galimybės vertinant mokslininkų produktyvumą ir mokslo poveikį visuomenei
Lukas Pukelis ir Vilius Stančiauskas, Tyrimų vadovas, VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“, Vilnius
Didieji duomenys atveria naujas galimybes vertinti mokslininkų ir mokslinių tyrimų programų produktyvumą ir poveikį. Pranešime bus pristatyti didžiųjų duomenų kontekstas, taikymo pavyzdžiai bei stipriosios ir silpnosios metodo pusės.

Pranešimo   PDF failas

 

Lietuvos mokslo žurnalai Web of Science duomenų bazėje
Vilius Jaujininkas, Politikos analitikas, Mokslo politikos analizės skyrius, MOSTA
Pasitelkiant citavimo, tarptautiškumo rodiklius Web of Science sistemoje buvo palyginti 27 šalies leidiniai (visi, kurie 2016 m. buvo priskiriami Lietuvai ir indeksuoti Web of Science duomenų bazėse). Objektyvūs citavimo ir tarptautiškumo rodikliai rodo, kad daugelio žurnalų atveju užsienio autorių darbai sudaro daugiau nei pusę visų leidinio publikacijų, tačiau pagal citavimus tarptautiniu mastu konkurencingas yra tik vienas žurnalas. Leidinių išnašų analizė atskleidžia, kad 2009–2012 m. pastebimai išaugo išnašų dalis iš Lietuvos Web of Science žurnalų. Šios įžvalgos drauge su Lietuvos mokslo tarybos, mokslininkų pastebėjimais sudaro prielaidas kalbėti apie šalies mokslo leidinių būklę ir problemas.

Pranešimo  PDF failas

 

Filosofijos žurnalo galimybės kiekybinių skalių akivaizdoje: Problemų patirtis. 
Doc. dr. Nijolė Radavičienė, žurnalo „Problemos“ vyriausioji redaktorė
Humanitariniai tyrimai ir žurnalai turi ypatingą reikšmę tautos kultūrai ir savimonei, tačiau mokslo vertinimų horizonte humanitarika nuolat yra gynybinėje būklėje, nuolat turi įrodinėti savo mokslinę vertę (e.g. WoS menų ir humanitarinių mokslų srities leidiniams net nematuoja cituojamumo rodiklių). Humanitarinių leidinių kiekybinius matavimus teikia tik europinė bibliografinių duomenų bazė SCOPUS. Sekant ir analizuojant Scimago Journal Rankings duomenis kyla bent du esminiai klausimai: 1) ar ir jei taip, tai kaip kiekybiniai vertinimai įtakoja mokslinę leidybą etiniu požiūriu ir 2) ar ir jei taip, tai kokių esama galimybių manipuliuoti cituojamumo rodikliais.

Pranešimo   PDF failas

 

Atvirojo kodo programinės įrangos naudojimas mokslo periodikos leidyboje
Dr. Vincas Grigas, Vilniaus universiteto leidyklos Mokslo periodikos vadovas
Atvirosios prieigos mokslo periodikos leidyboje yra stipriai pasistūmėjusi į priekį. Atvirosios prieigos žurnalai gali būti leidžiami naudojant komercinius produktus arba atvirojo kodo programinę įrangą. Pranešime pristatomas požiūris, kad siekiant pilnai įgyvendinti atvirosios prieigos idėją mokslo periodikos leidyboje turi būti siekiama maksimaliai naudoti atvirojo kodo programinę įrangą straipsnių parengimui, žurnalų talpinimui internete. Pastarųjų metų tendencija, kai kuriasi (ar atsikuria) mažos universitetų leidyklos, galimybė leisti žurnalus naudojant atvirojo kodo įranga tapo ypač aktualus ir dėl kaštų mažinimo aspekto.

Pranešimo  PDF failas

 

Lietuvos institucijų vertinimuose neįskaitytų žurnalų rodiklių apžvalga – kas pravartu žinoti mokslininkams ir mokslo žurnalų leidėjams.
Eleonora Dagienė, Lietuvos mokslo periodikos asociacija (LMPA)
LMT ekspertai nuo 2009 m. kas treji metai atlieka institucijų mokslinės (meninės) veiklos rezultatų vertinimą, kuriame žurnalo straipsnis – vienas svarbiausių rodiklių. Kiekviena mokslo institucija yra suinteresuota, kad kuo didesnė jos mokslinės produkcijos dalis būtų gerai įvertinta, nes nuo gautų taškų priklauso institucijos finansavimas ir laipsnio nesuteikiančios antrosios pakopos bei doktorantūros studijų vietos. Šiame pranešime įvairiais pjūviais bus apžvelgtas 131 žurnalas. Šiuose žurnaluose paskelbti straipsniai institucijoms nebuvo įskaityti. Diskusijai bus pateikti klausimai, kilę nagrinėjant žurnalų rodiklius.

 

 

 

Renginį organizavo:
Eleonora Dagienė, LMPA Prezidentė, el. paštas [email protected] 
Vincas Grigas, VU leidyklos Mokslo periodikos vadovas, el. paštas [email protected]