2022 m. spalio 26 d. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje konferencijų salėje įvyko seminaras tema Mokslo žurnalų sklaida: profesionalios publikavimo programinės įrangos ir metaduomenų svarba.

Seminare pranešėjai aptarė profesionalios programinės įrangos svarbą mokslo žurnalų publikavime, atvirosios prieigos metaduomenų registracijos Crossref duomenų bazėje reikšmę mokslo komunikacijoje. Pateikti Lietuvos leidėjų atvejų pavyzdžiai.  

Seminaras surengtas kaip Crossref metinės konferencijos dalis. Seminaro organizatorius – Lietuvos mokslo periodikos asociacija. Seminaro partneris – Crossref. Seminaras vyko lietuvių kalba.

Seminaro programa

Pranešimai

Atvirojo kodo programinės įrangos panaudojimas mokslo žurnalų leidyboje: Open Journal Systems atvejis

Pranešėjas Gintautas Švedas, PĮ Sisteminio administravimo technologijos

Pristatyme aptarta, kokių privalumų ir trūkumų turi Open Journal Systems (OJS), kodėl pasirinktas OJS, kokią vertę sukuria leidėjui (Lietuvos mokslų akademijos atvejis) OJS naudojimas, kokie sunkumai kyla leidėjui naudojant OJS, nuo ko turėtų pradėti leidėjai, kurie publikuoja paprastose svetainėse, koks pirmas žingsnis pereiti prie profesionalesnio publikavimo būdo?

Metaduomenų registravimas Crossref sistemoje: paprastas ar praturtintas? Privalumai ir iššūkiai

Pranešėjas Miroslav Šeibak, bendra Lietuvos-Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė “VTEX”

Pristatyme aptartas metaduomenų registravimo mechanizmas, privalomi ir neprivalomi metaduomenys, nauda leidyklai pateikti praturtintą metaduomenų paketą (įskaitant naudotos literatūros sąrašą), su tuo susiję iššūkiai ir galimi sprendimų būdai.

Straipsniuose cituotos literatūros sąrašų registravimas – kokia nauda ir kaip taip padaryti?

Pranešėjas Vincas Grigas, Vilniaus universiteto leidykla

Lietuvoje jau gana įprasta praktika registruoti DOI numerius straipsniams pateikiant pagrindinius straipsnio metaduomenis – straipsnio pavadinimas, santrauka, reikšminiai žodžiai, publikavimo duomenys, tačiau cituotos literatūros sąrašai registruojami retai. Pranešime aptariama, kodėl tai galėtų būti aktualu leidėjams, pasižiūrėsime, kokie yra galimi registracijos būdai ir kokie sunkumai kyla.

Renginio akimirkos
Fotografė Virginija Valuckienė