Prof. Lyubomir Penev, vykdomasis direktorius ir įkūrėjas  Pensoft Publishers, Bulgarija

Pranešimas skirtas konferencijai  „Lietuvos žurnalai ir šiuolaikinė mokslo komunikacija“,  kuri įvyks 2016 m. spalio 25 d. Vilniuje.

 

ARPHA Next-generation Journal Publishing    PDF     and      VIDEO

Nūdienos žurnalų leidybos pasauliui būdingi visi neigiami bruožai, priskiriami pereinamajam laikotarpiui nuo prenumerata pagrįsto verslo modelio ir PDF formatu paremto technologijų sprendimo prie atviro mokslo duomenų (angl. open science data) ir naratyvą integruojančios aplinkos (angl. narrative-integrated environment). Nors per porą šimtmečių leidybos technologija vystėsi lėtai, pastaruosius keletą metų stebime ne tik sparčius pokyčius šioje, bet ir finansavimo bei verslo modelių srityse. Dabartiniai žurnalų leidėjai privalo spręsti tris esminius klausimus:

(1) gerinti publikuojamo turinio automatinį nuskaitymą ir semantinį praturtinimą, taip užtikrinant teksto ir duomenų gavybą, kaupimą ir pakartotinį naudojimą;

(2) taikyti atvirojo mokslo leidybos principus ir taip išplėsti skelbiamos informacijos apimtis nuo dominuojančių mokslinių straipsnių iki visų mokslinio tyrimo ciklui priskiriamų tyrimo objektų skelbimo, ir

(3) užtikrinti, kad pasitelkus novatoriškus ir vartotojui draugiškus sprendimus, visa tai būtų lengvai prieinama autoriams, recenzentams ir redaktoriams.

ARPHA trumpinys reiškia pirmą kartą vienoje vietoje sutelktus dokumentų kūrimo, recenzavimo, leidybos, prieglobos ir archyvavimo procesus (angl. Authoring, Reviewing, Publishing, Hosting and Archiving, all in one place, for the first time).

Leidybos platforma ARPHA – pirmoji vieninga internetiniu bendradarbiavimu pagrįsta aplinka, kurioje užtikrinama rankraščio priežiūra viso jo gyvavimo ciklo metu, nuo dokumento sukūrimo ir pateikimo, iki recenzavimo, paskelbimo ir sklaidos.

Vienas iš labiausiai išsiskiriančių ARPHA bruožų yra tai, kad ši platforma sudaryta iš dviejų tarpusavyje susietų, tačiau atskirai veikiančių žurnalų leidybos platformų, kuriomis drauge arba atskirai gali naudotis žurnalų redakcinės kolegijos bei leidėjai, norintys užsitikrinti sklandų perėjimą nuo įprastinių dokumentų srautų prie leidybos XML formatu:

1. ARPHA-XML: bendradarbiavimų pagrįstas dokumentų kūrimo, recenzavimo ir leidybos darbo srautas įgyvendinamas tik XML formatu ir internetinėje aplinkoje.
2. ARPHA-DOC: pateikiamų dokumentų (PDF ar MS Word formatu), ekspertinio vertinimo ir skelbimo darbo srautas.

ARPHA Workflow

Abiejuose darbo srautuose naudojama vieninga prisijungimo sąsaja bei bendroji ekspertinio vertinimo ir redakcinio rankraščių sekimo sistema. Žurnalo redkolegija gali pasirinkti vieną iš sistemų arba naudoti abi. XML kalba pagrįstas darbo srautas naudojamas keturiuose žurnaluose, tarp kurių ir „Biodiversity Data Journal“ (BDJ) bei „Research Ideas and Outcomes“ (RIO). Dėl unikalių leidybos apimčių ir ARPHA infrastruktūra pagrįstų ypatybių, RIO žurnalas 2016 m. laimėjo „SPARC Innovator Award“ apdovanojimą. Antrasis, rinkmenomis pagrįstas rankraščio pateikimo darbo srautas taikomas keliuose „Pensoft“ leidyklos publikuojamuose  įvairių draugijų ir institucijų  žurnaluose.

Išsamų ARPHA paslaugų sąrašą galima rasti svetainėje, o toliau surašytos tik labiausiai išsiskiriančios:

1. Pasitelkę ARPHA dokumentų rengimo priemonę „Writing Tool“ (AWT), autoriai drauge su bendraautoriais gali drauge rengti rankraštį ir kviesti prie šio proceso prisidėti kitus bendradarbius, pvz. mentorius, straipsnį iki pateikimo vertinančius recenzentus, lingvistus, kalbos redaktorius arba tiesiog kolegas, galinčius pakoreguoti ar pakomentuoti rankraštį prieš jį pateikiant.

2. AWT priemonėje pateikiamas rinkinys iš anksto parengtų, tačiau lanksčiai pritaikomų straipsnių šablonų, skirtų skelbti įvairius mokslinio tyrimo rezultatus.

3. Į ATW priemonę įtrauktas internetinių paslaugų ir įrankių rinkinys yra skirtas literatūros ar duomenų šaltinių paieškai ir importavimui, nuorodų į tekste naudojamų citatų šaltinius talpinimui, lentelių importavimui, vaizdinės ir multimedinės medžiagos įkėlimui, sudėtinių paveikslėlių sukūrimui ir pan.

4. Automatinė techninė patikra (kurią autoriai gali pradėti bet kuriuo pasirinktu metu) – procesas, skirtas patikrinti priemonės atitiktį rankraščio žurnalo standartams.

5. Literatūros ir duomenų paieškos įrankis ReFindit.org iš kelių šaltinių (pvz. Crossref, DataCite, PubMed ir Mendeley) suranda ir importuoja bibliografinius duomenis tiesiai į rankraštį.

6. Galimi keturi skirtingi recenzavimo būdai: abipusis anoniminis (angl. double-blind), vienpusis anoniminis (angl. single-blind), bendruomeninis (angl. community-sourced) ir viešasis arba atviras (angl. open arba public).

7. Viešojo recenzavimo darbo srautas susideda iš trijų etapų: (1) prieš dokumento pateikimą autoriaus valdomas išankstinis  vertinimas, įeinantis į ARPHA „Writing Tool“ priemonės rankraščio rengimo procesą, (2) bendruomeninis vertinimas, vykdomas paskelbus rankraštį, bei (3) žurnalo redkolegijos organizuojamas vertinimas, vykdomas paskelbus rankrašti (neprivalomas), kurio tikslas – užtikrinti kokybę, spartų publikavimą ir sklaidą.

8. Atvirai prieinami leidiniai pateikiami trimis versijomis – semantiškai praturtintu HTML formatu patogesniam skaitymui, PDF formatu kokybiškam spausdinimui ir automatiniam nuskaitymui skirtu JATS XML. Išsamūs straipsnio lygmens rodikliai leidžia rinkti duomenis apie straipsnio ar sudėtinių jo elementų (paveikslų, atskirų vaizdų su sudėtiniais paveikslais, lentelių ar papildomos medžiagos) peržiūras ir (arba) atsisiuntimus tam tikrais straipsnio rinkmenų formatais.

9. Specifinė ir labai novatoriška ARPHA-XML ypatybė „Atnaujink savo straipsnį“ (angl. Update your article) funkcija, leidžianti vieno mygtuko paspaudimu jau paskelbtą straipsnį paversti redaguojamu, o jį peržiūrėjus vėl paskelbti ir per CrossMark susieti su ankstesnėmis straipsnio versijomis.

10. Pažangios taikomųjų programų programavimo sąsajos (API), sudarančios sąlygas aukšto lygio automatinei integracijai pasitelkus internetines paslaugas, kurias teikia pasaulyje pirmaujančios su akademine leidybą susijusios organizacijos: CrossRef, DOAJ, Zenodo, CLOCKSS, OpenAIRE.

11. ARPHA verslo strategija paremta  „á la carte“ (pranc. pasirinkimas iš meniu) leidybos modeliu, leidžiančiu autoriams ir leidėjams pasirinkti atsietas leidybos paslaugas pagal savo mokslo srities veiklą ir poreikius.

 

 

 

Lyubomir Penev

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2186-5033    LinkedIn    Citation profile    ResearchGate

Prof. Lyubomiras Penevas – „Pensoft Publishers“ vykdomasis direktorius ir steigėjas. Baigęs biologijos studijų programą Sofijos universitete, Rusijos mokslų akademijoje Maskvoje autorius įgijo ekologijos daktaro laipsnį. Šiuo metu profesorius dėsto ekologiją Bulgarijos mokslų akademijoje Sofijoje. Pagrindinės jo interesų sritys – biologinės įvairovės tyrimų ir aplinkos vertinimo metodų bei programinės įrangos kūrimas, biogeografija, kraštovaizdžio ir urbanistinė ekologija ir entomologija. Prof. Penevas – vienos pirmųjų specializuotos programinės įrangos biologinės įvairovės tyrimams programos BIODIV (Exeter Software, New York, 1991) ir vienos pirmųjų kompiuterizuotos bibliografijos CARLIT & CARRUS (1993) autorius. Jis paskelbė daugiau nei 100 mokslo darbų ir bendradarbiavo redaguojant 8 knygas. Prof. Penevas leidybos ir mokslo informacijos skaidos eksperto teisėmis dalyvavo net keliuose tarptautiniuose tyrimų projektuose.

1992 m. prof. Penevas įkūrė ir sėkmingai išvystė „Pensoft“ veiklą. Ši leidykla išleidžia daugiausia leidinių biologinės įvairovės tema, o spausdintų knygų ir elektroninių knygų pavadinimų skaičius šiuo metu jau perkopė tūkstantį. 2008 m. profesorius įsteigė pirmąjį „Pensoft“ atvirosios prieigos žurnalą „ZooKeys“. „Pensoft“ veikla, pvz. „ZooKeys“ ir vėliau pristatyti kiti žurnalai, vystoma pasitelkiant pažangiausius ir novatoriškiausius sprendimus, taip siekiant paversti leidyklą pirmaujančia ir geriausia žinoma semantinės leidybos srityje. 2013 m. „Pensoft“ pristatė primą pasaulyje visuminį, internetinį, XML pagrįstą leidybos sprendimą, apimantį visą rankraščio gyvavimo ciklą nuo dokumento kūrimo iki ekspertinio vertinimo, paskelbimo ir sklaidos. Darbo procesas, kuris buvo primą kartą pristatytas 2013 m. žurnale „Biodiversity Data Journal“ (BDJ) bei „Pensoft Writing Tool“ (PWT), dabar išaugo į leidybos platformą „ARPHA Journal Publishing Platform“.