Vidas Daudaravičius, VTeX

Pranešimas bus skaitomas konferencijoje „Lietuvos žurnalai ir šiuolaikinė mokslo komunikacija“, kuri įvyks 2016 m. spalio 25 d. Vilniuje.

 

Elektroninė mokslo žurnalų leidyba: trys tendencijos PDF    ir    VIDEO 

Pastarąjį dešimtmetį įvyko spausdintų mokslo leidinių transformacija į skaitmeninius pavidalus. Nemaža dalis mokslo leidinių šiuo metu yra publikuojami tik skaitmeniniu būdu siekiant sumažinti išlaidas, sutrumpinti straipsnio rengimo publikavimui trukmę, didinant jų sklaidą internete. Ši transformacija pakeitė mokslo straipsnio ir žurnalo sampratą. Todėl mokslo leidėjams tenka įveikti naujus iššūkius, kuriuos iš dalies galima lyginti su pastarojo dešimtmečio žiniasklaidos transformacija:

– Mokslo leidyba yra labiau prieinama visiems. Tiek didelės mokslo leidybos įmonės, tiek mažos mokslo bendruomenės gali efektyviai užsiimti mokslo leidyba.
– Atsiranda mega-žurnalai apjungiantys įvairias mokslo sritis ir žurnalus.
– Žurnalų leidyba nebėra ribojama apimtimi, kuri buvo svarbi spausdintiniame pavidale.
– Internetas tapo didžiule biblioteka ir pagrindiniu žinių ištekliu.
– Žurnalai tapo duomenimis tyrimams.
– Mokslo žurnalų leidyba apima ne tik straipsnius, bet ir duomenų rinkinius, skaitmenines priemones, interaktyvius informacijos saitus.

Mokslo leidyboje galima išskirti tris pagrindines tendencijas, kurios keičia nusistovėjusius žurnalų leidybos principus:

• Straipsnio parengimas publikavimui nebėra vien spausdinto pavidalo kokybės reikalavimų tenkinimas PDF formatu, bet pilno teksto XML parengimas semantiniam publikavimui. Be reikiamų formatų generavimo (ePub, HTML5 ir kt.) reikalingas naujų automatizuotų paslaugų kūrimas naudojant mašininio mokymo, kalbos technologijų, tekstynų metodus: raktinių frazių straipsniuose ir žurnaluose nustatymas, įvairių duomenų bazių sudarymas, žinių bendrinimas, straipsnio ar žurnalo mokslo krypčių nustatymas ir sisteminimas, bibliografijos tvarkymas, terminijos anotavimas, recenzentų parinkimas, etc.

• Autoriai įtraukiami į visus leidybos gamybos procesus: mokslinės medžiagos rankraščių rengimas (authoring – angl.), taisymų įnešimas, atsakant į redaktorių pastabas, korektūros validavimas (proofing – angl.), pridėtinės medžiagos tvarkymas (supplementary material – angl.). Mūsų sėkmės istorija trumpai: SkyLaTeX sukūrimas ir pritaikymas, kurį autoriai priėmė palankiai ir įvertino teigiamai.

• HTML5 yra universali, atitinka visus semantinio publikavimo poreikius ir plačiai vartojama. Šis standartas tinka tiek „pirmiausiai XML“ (XML first – angl.), tiek „pirmiausiai LaTeX“ leidybiniuose procesuose. VTeX ypatingą dėmesį skiria „pirmiausiai LaTeX“ gamybiniam procesui, kuris ypač aktualus mokslininkams , kurių straipsniuose gausu matematinių reiškinių, t. y., matematikams, fizikams, informatikams, etc.

 

Vidas Daudaravičius

 

Vidas Daudaravičius
Tyrimų projektų vadovas, VTeX.

Vidas Daudaravičius nuo 2011 m. dirba tyrėju VTeX įmonėje, kur tyrinėja naujų publikavimo paslaugų leidykloms ir autoriams parengimo galimybes, domisi akademinio recenzavimo procesais.

Jo sėkmingų projektų (gavusių ES paramą) dėka, VTeX įmonė įdiegė antrinio duomenų panaudojimo praktiką ir paruošė tyrimų infrastruktūrą, kuri labai svarbi kuriant naujas paslaugas. Jis taip pat parengė publikavo Automated evaluation of scientific writing tekstyną ir buvo vienas iš organizavusių automatinio akademinės kalbos įvertinimo bendrąją užduotį ir tam skirtą seminarą konferencijoje NAACL HLT 2015.

Vidas apgynė daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete, kur jis daugiau nei 10 metų dirbo Kompiuterinės lingvistikos centre. Tuo laikotarpiu jis dalyvavo projektuose, kurių metu buvo parengtas lietuvių kalbos morfologinis anotatorius, Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas ir sukurta pirmoji anglų–lietuvių mašininio vertimo sistema internete. Pagrindinės tyrimų kryptys yra natūralios kalbos apdorojimas ir mašininis mokymas.