Projekto tikslas – supažindinti Lietuvos mokslo žurnalų leidėjus, redkolegijas su pasaulyje plačiai paplitusia mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistema Open Journal Systems (OJS) ir paskatinti juos naudoti šią sistemą Lietuvos mokslo žurnalų leidybai bei jų sklaidai. Šio projekto metu bus organizuoti seminarai Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Seminarų dalyviai susipažins, kaip galima interaktyviai (on-line) organizuoti ir valdyti visus mokslo žurnalų publikavimo etapus nuo rankraščių pateikimo iki publikavimo Open Journal Systems sistemoje. Seminaruose taip pat bus pristatytos skaitmeninių identifikatorių (DOI) ir plagijavimo prevencijos (CrossCheck) diegimo galimybės Lietuvos žurnaluose.

Projekto metu bus parengta bandomoji žurnalo versija anglų ir lietuvių kalbomis, parengtos ir išleistos rekomendacijos žurnalų redaktoriams. Detalesnė informacija apie projektą bus skelbiama Lietuvos mokslo periodikos asociacijos seminaruose bei vietinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, siekiant šia patirtimi sudominti dar daugiau Lietuvos žurnalų redkolegijų.

Siekdami užtikrinti pakankamą informacijos sklaidą apie seminarus prašome visų susidomėjusiųjų registruotis į seminarus adresu [email protected]

Seminarai vyks:

Kaune – 2011 m. gegužės 10 d. (antradienis) 13.00 val. Kauno technologijos universitetas, Centriniai rūmai, Senato salė, K. Donelaičio g. 73, III a., 301 a.
Kaip rasti?

Vilniuje – 2011 m. gegužės 11 d. (trečiadienis) 12.00 val. VGTU Architektūros rūmai, Nuotolinių studijų centro vaizdo konferencijų studija, Pylimo g. 26/1, Vilnius
Kaip rasti?

Šiauliuose – 2011 m.  gegužės 13 d. (penktadienis) 12.00 val. Šiaulių universiteto biblioteka, Vytauto g. 84, Šiauliai
Kaip rasti?

Seminaro medžiagą galite  PDF

Projektą finansuoja:

Screen Shot 2014-01-20 at 22.07.16